Η ΕΕ απαγορεύει την αλιεία με τράτες στα βαθιά ύδατα

Δυόμισι χρόνια μετά την αιφνιδιαστική άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Πέμπτη (30 Ιουνίου) συμφώνησαν τελικά να απαγορεύσουν την αλιεία με μηχανότρατες σε βάθη άνω των 800 μέτρων.

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2012, αλλά η απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες σε βάθη μεγαλύτερα από 800 μέτρα σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα τελικά συμφωνήθηκε.

Το Λουξεμβούργο, που πήρε την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2015, έφερε το θέμα ξανά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, αφού απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013.

Το Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του στις 6 Νοεμβρίου πέρυσι, ανοίγοντας τον δρόμο για την τριλογία.

Νίκη για τις ΜΚΟ

Η νίκη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες ΜΚΟ για την προστασία των ωκεανών, όπως η Bloom και η Pew, τα οποία έχουν περάσει οκτώ χρόνια αγωνιζόμενες για την προστασία των οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων κατά της αλιείας με τράτες.

“Αυτή η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο φιλόδοξη αν είχε επικεφαλής τον εισηγητή. Η ευρωβουλευτής Isabelle Thomas (Γαλλία, σοσιαλιστές) που πούλησε τον κανονισμό, με την αποδοχή των παραχωρήσεων που προτάθηκαν από τα κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, σχεδόν χωρίς αντίδραση” δήλωσε η Claire Nouvian, διευθύντρια της Bloom.

Η ΜΚΟ κατηγορεί την άρνηση της Ευρωβουλής να απαγορέψει την πρακτική αυτή από το 2013 και συγκεκριμένα την Thomas, λέγοντας ότι έχει στενές σχέσεις με το λόμπι αλιείας Blue Fish Europe.

Η Ισπανία παίρνει εξαιρέσεις

Το κείμενο που συμφωνήθηκε την Πέμπτη ήταν σημαντικά αποδυναμωμένοσε σχέση με τις εκδόσεις που κατατέθηκαν στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Η περιοχή που καλύπτεται από την απαγόρευση περιορίζεται στα ύδατα της ΕΕ και του Ανατολικού Κεντρικού Ατλαντικού Ωκεανού, αλλά δεν καλύπτει το Βορειοανατολικό Ατλαντικό, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήλπιζε.

Αυτή η αποτυχία ήταν αποτέλεσμα της έντονης προσπάθειας άσκησης πιέσεων από την Ισπανία, της οποίας ο στόλος κυρίως αλιεύει εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων, και έτσι ουσιαστικά εξαιρείται από την απαγόρευση. Το 2014, ο αλιευτικός στόλος της Ισπανίας ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, με 9.895 πλοία και χωρητικότητα 379.209 τόνους.

Εκτός από το όριο βάθους 800 μέτρων, ο κανονισμός εισάγει επίσης μια νομικά δεσμευτική απαγόρευση της αλιείας σε περιοχές που περιέχουν ευαίσθητα οικοσυστήματα.