Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει να αναβιώσει την αγορά άνθρακα το 2019

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την απόσυρση των 1,7 δισ ποσοστώσεων άνθρακα το 2019. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο προτού εγκριθεί.

Τα δύο κύρια κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES), κατέληξαν σε συμφωνία την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «συναίνεση» για την αγορά άνθρακα. Η πρόταση της Επιτροπής να αφαιρέσει 1,7 δισ ποσοστώσεις από την αγορά είναι πιθανό να εφαρμοστεί νωρίτερα από ό, τι προβλεπόταν, το 2019 και όχι το 2021. Αλλά κάποια ήλπιζαν να γίνει αυτό το 2018, και θεωρούν πως η προσέγγιση είναι πάρα πολύ δειλή για το μέγεθος του προβλήματος. Η τιμή του CO2 μειώθηκε μετά την ψηφοφορία, η οποία ήρθε μια μέρα αφότου αυξήθηκε κατά 5%.

Περίεργος συμβιβασμός

Η μέθοδος και το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των ποσοστώσεων από την αγορά αποτέλεσαν τα κύρια θέματα της συζήτησης. Η κοινοβουλευτική επιτροπή είχε προτείνει για την άρση των ποσοστώσεων το 2021, και στη συνέχεια, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να επανεισαχθούν στο σύστημα στο μέλλον.

Το αποτέλεσμα ήταν μια περίεργη συμβιβαστική λύση: σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση, οι ποσοστώσεις θα πρέπει να αποσυρθούν την 1η  Ιανουαρίου του 2019 παρόλο που το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ δεν ακολουθεί το ημερολογιακό έτος (οι ποσοστώσεις μοιράζονται την 1η Απριλίου, και οι εταιρείες πρέπει μέχρι την 1η Μαΐου του επόμενου έτους να συμμορφωθούν). Οι ποσοστώσεις που θα αποσυρθούν από την αγορά το 2019 δεν θα επανεισαχθούν στο σύστημα. Αυτό, όπως ελπίζεται, θα αυξήσει τις τιμές των εκπομπών CO2.

Η Platts προβλέπει ότι η τιμή της χωρητικότητας του CO2 θα αυξηθεί κατά 17 € μακροπρόθεσμα εάν υιοθετηθεί αυτή η πιο φιλόδοξη θέση Σύμφωνα με το eReuters, η τιμή ενός τόνου CO2 θα φτάσει € 20 μέχρι το 2022.

carbon_market_price_projections

Πηγή: [Thomson Reuters]

Ασαφές μέλλον

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν νέες λύσεις στο πρόβλημα της «διαρροής άνθρακα», όπου ορισμένες βιομηχανίες μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους αλλού, λόγω των περιορισμών της ΕΕ για τις εκπομπές CO2. Μέχρι τώρα, η λύση ήταν να μοιράζονται δωρεάν ποσοστώσεις σε αυτούς τους τομείς.

Εννέα κράτη μέλη εξέδωσαν μια κοινή δήλωση τη Δευτέρα, με την οποία ζήτησαν τον καθορισμό φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων για την αγορά άνθρακα.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά τα κράτη μέλη.

«Μέχρι το 2021, το επίπεδο του πλεονάσματος στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ είναι πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότερο, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, με το συνεπαγόμενο κίνδυνο οι κρίσιμες επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα που χρειάζονται αυτή τη δεκαετία, να αναβληθούν περαιτέρω στο μέλλον, αυξάνοντας το κόστος απεξάρτησης από τον άνθρακα και υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο σύστημα».

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αποκαλύπτει την αποφασιστικότητα των ευρωβουλευτών να επιδιορθώσουν την προβληματική αγορά άνθρακα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Διαιρεμένη η Ευρωβουλή για τους περιορισμούς του άνθρακα

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έδωσε επίσης στον εισηγητή την εντολή να διαπραγματευθεί το κείμενο απ ‘ευθείας με το Συμβούλιο, και να μην το πάει στην Ολομέλεια, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακόμα αρκετά διχασμένο όσον αφορά στο ζήτημα των περιορισμών του άνθρακα, και το κείμενο θα διακινδύνευε να περάσει με «εκπτώσεις» στην Ολομέλεια.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η επιτροπή ITRE δεν κατάφερε να υιοθετήσει θέση επί του θέματος. Οι Γερμανοί ψήφισαν με τους Πράσινους υπέρ μιας φιλόδοξης θέσης, ενώ η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφισε σε μεγάλο βαθμό κατά των αυστηρών περιορισμών στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει τον τελικό λόγο για το θέμα αυτό, και πολλά κράτη μέλη της ανατολικής Ευρώπης μπορεί να αρνηθούν την πρόταση στη σημερινή της μορφή.

EurActiv Γαλλίας

X