Έρευνα: Απειλή για τα ενεργειακά σχέδια της ΕΕ τα ορυκτά καύσιμα

[Philipp Guelland/ EPA]

Η ΕΕ θα εξαντλήσει το μερίδιό της στον παγκόσμιο προϋπολογισμό για τον άνθρακα μέσα σε εννέα χρόνια και θα θέσει σε κίνδυνο το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού, εάν οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα συνεχίσουν με τον τρέχοντα ρυθμό, προειδοποίησε νέα μελέτη.

Η έρευνα διεξήχθη από το Tyndall Centre for Climate Change και το Πανεπιστήμιο Teeside για λογαριασμό της οργάνωσης Friends of the Earth Europe.

Προκειμένου να τηρηθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για τη διατήρηση της «υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου», υπάρχει μόνο ένα ορισμένο ποσοστό αερίων θερμοκηπίου που μπορεί να εκπέμπεται, ο λεγόμενος «προϋπολογισμός άνθρακα».

Για την ΕΕ, ο προϋπολογισμός για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μόνο για τις εκπομπές μετά το 2017 είναι μεταξύ 23 και 32 γιγατόνων CO2. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτό ισοδυναμεί με έξι έως εννέα χρόνια τρέχουσας εκπομπής ενέργειας.

Επιπλέον, η μειωμένη ικανότητα των χωρών, που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ, να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή, σημαίνει ότι μέχρι το 2035 η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές ενέργειας κατά 95%, προκειμένου να μην χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό για τον άνθρακα, διαπιστώνουν οι καθηγητές Kevin Anderson και Dr John Broderick.

Μεταφορές: Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα ανησυχούν τους ειδικούς

Περισσότερα από 112 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες ξοδεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση για την επιδότηση της παραγωγής ή κατανάλωσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα – συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ελαφρύνσεων για το ντίζελ υψηλής ρύπανσης – παρά τη δέσμευση …

Κίνδυνοι από μεθάνιο

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου της International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), Nareg Terzian, δήλωσε στη EURACTIV ότι «υπάρχει δυσανάλογη εστίαση στον τομέα του φυσικού αερίου όσον αφορά τις εκπομπές μεθανίου».

«Η πιο πρόσφατη μελέτη της IOGP αποδεικνύει ότι το αέριο αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 10% των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου. Η βιομηχανία μας αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την επίλυσή του. Ωστόσο, εάν ο στόχος είναι πραγματικά να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές μεθανίου, πρέπει να εξετάσουμε ολόκληρη την εικόνα και όχι μόνο ένα μικρό μέρος αυτής», πρόσθεσε.

Πράγματι, οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι το μεθάνιο εκπέμπεται από διάφορες πηγές και ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλεί να αυξήσει αυτές τις εκπομπές.

Οι Anderson και Broderick επιμένουν επίσης ότι υπάρχουν τεράστιες αβεβαιότητες όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής αγωγού φυσικού αερίου και των συνολικών εκπομπών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, δεν πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ μετά το 2035, εάν η Ευρώπη προτίθεται να επιτύχει το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου.

«Η αγάπη της Ευρώπης για το φυσικό αέριο είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τη σοβαρή δράση για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε η διευθύντρια της Friends of the Earth Europe, Jagoda Munic.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Eurogas η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξηθεί κατά 5% το 2017 σε σύγκριση με το 2016, γεγονός που θα επιφέρει μια «ισχυρή δυναμική» στη διαδικασία για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Μεγάλο το κόστος για την ανθρώπινη υγεία από τα ορυκτά καύσιμα

Οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που σχετίζονται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, υπερβαίνουν κατά 600% τις εισφορές των φορολογούμενων σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η οποία επιμένει πως οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να «ρίχνουν χρήματα» σε «βρώμικες» πηγές …

Αθέμιτη επιρροή;

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ΕΕ έχει δαπανήσει πάνω από 1 δις ευρώ σε δημόσιους πόρους για έργα στον τομέα του φυσικού αερίου με τις Βρυξέλλες να ασκούν πιέσεις στη βιομηχανία για επενδύσεις σε υποδομές.

Προσφάτως, το Corporate Europe Observatory υποστήριξε ότι η βιομηχανία φυσικού αερίου δαπάνησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ το 2016 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εξασφάλιση συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τους Επιτρόπους της ΕΕ για το Κλίμα και την Ενέργεια, Miguel Arias Cañete και Maroš Šefčovič.

X