Ευκαιρίες για ηλεκτροκίνηση και «πράσινη ενέργεια» στα ελληνικά αεροδρόμια

Ευκαιρίες για καινοτόμες τεχνολογίες στους τομείς της ενέργειας και της διαχείρισης της πληροφορίας, δημιουργούν τα νέα έργα στα ελληνικά αεροδρόμια, στο πλαίσιο των διεθνών στόχων της κλιματικής αλλαγής για ελαχιστοποίηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικά στην Ελλάδα, με την ανάληψη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport, την δρομολόγηση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου της Αθήνας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ενσωμάτωση των νέων αντιλήψεων και λύσεων ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Τα οφέλη από μια τέτοια προσέγγιση θα είναι πολλαπλά, τόσο για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν (ή έχουν ήδη αναλάβει) την ευθύνη για τη λειτουργία των αεροδρομίων, όσο και για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης.

Τα αεροδρόμια, μαζί με τις πόλεις, τα λιμάνια, τα νησιά και τα μεγάλα έργα αναπλάσεων (π.χ πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού) προσφέρονται να γίνουν οι πυρήνες της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της αειφορίας, της καλύτερης διαχείρισης των πόρων και της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Newmoney.gr, μερικοί από τους προσφορότερους κλάδους για τη μετάβαση στη νέα τεχνολογική εποχή με έντονο το στοιχείο της «πράσινης επιχειρηματικότητας» είναι:

· Η δημιουργία έξυπνων δικτύων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έξυπνα δίκτυα σε χώρους με οριοθετημένες τις δομές κατανάλωσης είναι ο προσφορότερος τρόπος για τη διαχείριση των φορτίων, την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τη μείωση της ενεργειακής δαπάνης και του συνδυασμού της ενεργειακής διαχείρισης με τη διαχείρισης των ροών στις διαδικασίες (logistics, μετακινήσεις, απορρίμματα, νερό και υγρά απόβλητα κ.α).

· Η εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων για ψύξη – θέρμανση στα κτίρια με την αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης, με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου (συνδεόμενων με τα κεντρικά συστήματα – Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας) με τη χρήση νέων δομικών στοιχείων στα κελύφη των κτιρίων, είναι ιδιαίτερα ελκυστική στην περίπτωση των αεροδρομίων, λόγω των ενεργοβόρων δομών στις συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και λόγω των απαιτήσεων για θερμική άνεση.

· Η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων ήδη έχει ξεκινήσει σε πολλά αεροδρόμια του εξωτερικού, προσφέροντας μια οικολογική απάντηση στο πρόβλημα των εκπομπών εντός των χώρων των αεροδρομίων και μια επιπλέον δυνατότητα για χρήση ΑΠΕ στο τομέα των μεταφορών με αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, συμπαραγωγή κτλ.) σε φορτιστές και συσσωρευτές που θα βρίσκονται σε επικοινωνία με το κεντρικό δίκτυο.

· Η εξοικονόμηση ενέργειας από το φωτισμό, είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα πρόκληση αφού τα αεροδρόμια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας (10%-20% του συνόλου) για τις ανάγκες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τα νέα συστήματα φωτισμού έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με έξυπνα δίκτυα, να εξοικονομούν μεγάλα ποσά ενέργειας και να επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα επίπεδα φωτισμού (ευθυγραμμισμένων με τα διεθνή στάνταρτς).

· Οι ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα που αφορούν στη λειτουργία των αεροδρομίων, αλλά κατ΄ εξοχήν αυτές που αφορούν στον τομέα της ενέργειας προσφέρονται επίσης για την αλλαγή του σημερινού μοντέλου ενεργειακής τροφοδοσίας με την ενίσχυση της δυνατότητας της αυτοπαραγωγής και της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από νέους πιστοποιημένους παρόχους.

X