Διακήρυξη της ΕΕ για την προστασία των αλιευμάτων στη Μεσόγειο

ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και την Αλιεία [European Commission]

Η συλλογή δεδομένων για τα ιχθυαποθέματα στη Μεσόγειο είναι μια αναγκαιότητα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των μικρών αλιέων, ο δήλωσε Επίτροπος Karmenu Vella σε συνέντευξή του στη EURACTIV.com.

Ο Karmenu Vella είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και την Αλιεία.

Μίλησε στο δημοσιογράφο της EurActiv Σαράντη Μιχαλόπουλο με την ευκαιρία της Διακήρυξης MedFish4Ever η οποία υπεγράφη στη Μάλτα χθες (30 Μαρτίου) και έχει ως στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου.

 

Γιατί η περιοχή της Μεσογείου έχει μείνει χωρίς ρύθμιση όλα αυτά τα χρόνια;

Όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας μας, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ιχθιαλευμάτων, μια μεγάλη περιοχή διεθνών υδάτων εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ στη βόρεια ακτή και κράτη μη μέλη της ΕΕ στα νότια. Η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων έχει κυρίως συζητηθεί σε τεχνικό επίπεδο από μια σειρά από διεθνείς οργανισμοί (όπως η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο και ο ICCAT) οι οποίοι συμμετέχουν στη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή.

 

Παρουσιάσατε εδώ στη Μάλτα μια πρωτοβουλία σχετικά με το μέλλον των αλιευμάτων στη Μεσόγειο. Ποια είναι τα νέα στοιχεία;

Nα δώσω μερικά παραδείγματα για το τι συμφωνήσαμε σήμερα: από το 2020, τα αποθέματα της Μεσογείου θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη συλλογή δεδομένων και να αξιολογούνται επιστημονικά σε τακτική βάση. Ειδικότερα, οι αλιείς μικρής κλίμακας θα συμβάλουν περισσότερο στην παροχή δεδομένων. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για όλους τους βασικούς τύπους αλιείας. Από την πλευρά της, η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία αυτή με την πρότασή της για ένα πολυετές σχέδιο για την αλιεία στην Αδριατική. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μαζί με την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, το ζήτημα της παράνομης αλιείας. Μαζί θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την αντιμετώπισή της.

 

Πως είναι η συνεργασία με τη Βόρειο Αφρική και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο; Θα εμπλακούν όλες οι χώρες στην πρωτοβουλία σας;

Πρόκειται για ένα σημείο καμπής για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο. Οκτώ κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα και Κύπρος), επτά τρίτες χώρες (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Τουρκία, Αλβανία, και Μαυροβούνιο), ο FAO, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Μεσογείου της ΕΕ ήλθαν κοντά και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αλιείς στο νότο της ΕΕ έχουν μικρής κλίμακας δραστηριότητα, πως μπορείτε να διασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του νέου καθεστώτος;

Καταρχάς, πρέπει να δώσουμε αλιείς μικρής κλίμακας περισσότερη συμμετοχή στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης. Η βιώσιμη αλιεία δεν μπορεί να επιτύχει εάν δεν συμμετέχουν. Οι αλιείς πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Επίσης, πρέπει να αναπτύξουμε προγράμματα ενίσχυσης των ικανοτήτων τα οποία μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και τεχνική βοήθεια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ακόμη θα πρέπει να προωθήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε όλη τη Μεσόγειο – γιατί είναι δίκαιο όλοι οι αλιείς να παίζουν με τους ίδιους κανόνες.

Τέλος, πρέπει να εργαστούμε για την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των κοινωνικών προτύπων. Για όσους εγκαταλείπουν το επάγγελμα, θα πρέπει να προωθήσουμε εναλλακτικές σταδιοδρομίες. Και για τις γυναίκες και τους άνδρες στον τομέα. Και θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Θάλασσα και την Αλιεία.

 

Η Κομισιόν δεν διαθέτη επαρκή δεδομένα σχετικά με τα σπάνια θαλάσσια είδη στην περιοχή. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πως σχεδιάζετε να το αντιμετωπίσετε;

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική γνώση σχετικά με τα μεσογειακά αποθέματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αποθέματα της Μεσογείου βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι επιστήμονες έχουν κάνει μια σαφή διάγνωση: 93% των αλιευτικών αποθεμάτων υπερκμεταλλεύονται και ορισμένα από αυτά βρίσκονται κοντά στην κατάρρευση.

Αυτό το γεγονός αποδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων διαχείρισης για την επαναφορά της εκμετάλλευσης σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Η υπουργική διακήρυξη MedFish4Ever έχει συγκεκριμένους στόχους για τη συλλογή δεδομένων και την επιστημονική αξιολόγηση. Μέχρι το 2020, τα αποθέματα της Μεσογείου θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη συλλογή δεδομένων και να αξιολογούνται με επιστημονικό τρόπο σε τακτική βάση. Ειδικότερα, είναι αλιείς μικρής κλίμακας οι οποίοι θα συμβάλουν περισσότερο στην παροχή δεδομένων.