Βιομηχανία: Να χρεώνονται οι καταναλωτές τις πλαστικές σακούλες

2459749579_eb262b6264_z.jpg

Την έντονη αντίδραση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προκάλεσε η απόφαση της Ευρωβουλής αυτή την εβδομάδα να μειώσει τη χρήση της πλαστικής σακούλας, με τους βιομήχανους να προειδοποιούν για αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Η απαγόρευση θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε διαφορετικά πρότυπα στη νομοθεσία των κρατών μελών και, τελικά, στην απαγόρευση σε άλλους τύπους συσκευασίας, σύμφωνα με την PlasticsEurope, την ένωση των κατασκευαστών πλαστικών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν την Παρασκευή (21 Νοεμβρίου) για μια πανευρωπαϊκή νομοθεσία που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να μειώσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Ο νόμος θα εφαρμόζεται μόνο σε σακούλες με πάχος κάτω από 0,05 χιλιοστά, επειδή είναι λιγότερο επαναχρησιμοποιήσιμες, και μπορούν να μετατραπούν σε απόβλητα πιο γρήγορα.

 «Ιστορική στιγμή»

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, έχουμε συμφωνήσει σε φιλόδοξα μέτρα για να μειώσουμε την ποσότητα των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον», δήλωσε η Margrete Auken, Δανή ευρωβουλευτής από την ομάδα των Πρασίνων, η οποία διαπραγματεύτηκε το νόμο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η νέα συμφωνία, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες της ΕΕ, δίνει στις εθνικές κυβερνήσεις δύο τρόπους για να την εφαρμόσουν. Είτε μείωση της κατανάλωσης κατά 90 ελαφριές σακούλες ανά πολίτη μέχρι το 2019, και 40 σακούλες μέχρι το 2025, ή να έχουν υποχρεωτική χρέωση από το 2018.

Οι στόχοι μείωσης θα «περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του πλαστικού σάκου μεταφοράς απορριμμάτων στο περιβάλλον και θα ενθαρρύνουν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων», σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Οι περισσότεροι από τους πλαστικούς σάκους καταλήγουν ως απόβλητα στα ύδατα της ΕΕ, και παίρνουν «εκατοντάδες χρόνια πριν αλλοιωθούν πλήρως», ανέφερε η δήλωση.

Η μέση κατανάλωση πλαστικών σακουλών μίας χρήσης βρέθηκε να είναι στις 176 σακούλες ανά άτομο ετησίως το 2010.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εισαγάγουν μια πλήρη απαγόρευση των πλαστικών σακουλών εάν το κρίνουν τα ίδια. Μια τέτοια απόφαση, αν εφαρμοστεί, αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, δήλωσε η PlasticsEurope.

«Ανοίγει την πόρτα για τα κράτη μέλη να απαγορεύουν όχι μόνο τις πλαστικές σακούλες, αλλά και άλλα είδη συσκευασίας», δήλωσε η PlasticsEurope. «Ένα τέτοιο ασυνεπές πολιτικό πλαίσιο […] θα δυσχεράνει τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα δημιουργήσει εμπόδια στο εμπόριο συσκευασμένων προϊόντων στην Ευρώπη».

Να πληρώσουν οι χρήστες

Η βιομηχανία δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποθαρρύνουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας είναι να υποχρεωθούν οι χρήστες να πληρώνουν, όπως στην Ιρλανδία και τη Δανία.

Στην Ιρλανδία, οι πλαστικές σακούλες αντιστοιχούσαν στο 5% των απορριμμάτων πριν από την εισαγωγή εισφοράς το 2002, και στη συνέχεια το ποσοστό έπεσε σχεδόν εν μία νυκτί στο 0,25% το 2010, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της Επιτροπής.

«Η χρέωση στις σακούλες μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την οικονομική αξία των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της σακούλας», δήλωσε η PlasticsEurope.

Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν δημόσιες εκστρατείες ενημέρωσης, εξηγώντας τις περιβαλλοντικές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης των πλαστικών σακουλών.

EurActiv

*φωτογραφία [Kerry Lannert/Flickr]