Αυτοί θα «τρέξουν» το νέο LIFE πρόγραμμα για τα απόβλητα από το ΥΠΕΝ

xatzidakis_kostis_ypen_tel_1_08072019 [Θοδωρής Καραουλάνης - economix.gr]

Ομάδα Έργου προκειμένου να «τρέξει» την κυκλική οικονομία και να εκπροσωπεί την χώρα, συγκρότησε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως έγραψε πρώτη η EURACTIV.gr, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες επένδυση ύψους 101,2 εκατ. Ευρώ πανευρωπαϊκά για τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση στην Διαύγεια, τα μέλη της επιτροπής που θα τρέξει το έργο είναι:

 1. Σοφία Μάνη, Προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων της ΔΔΑ – ΠΕ Μηχανικών. Συντονίστρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Επίσης, θα συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου (Project Administration Group), στο Κεντρικό Συμβούλιο Συντονισμού (Central Coordination Board), στην Ομάδα Συντονισμού των Πιλοτικών Δράσεων (Pilots Coordination Group), στην Ομάδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων & Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Dissemination & Communication Strategy Group) και στην Επιτροπή Συμπληρωματικών Πόρων (Complementary Funds Committee).
 2. Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη της ΔΔΑ – ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή του
 3. Γεωργία Μαντζαβά, Υπάλληλος της ΔΔΑ – ΠΕ Μηχανικών. Βοηθός συντονίστριας (assistant coordinator) και συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή του
 4. Αθηνά-Μαρία Βερούχη, Υπάλληλος της ΔΔΑ – ΤΕ Μηχανικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή του.
 5. Βασίλειος Λιόγκας, αποσπασμένος υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Συμμετέχων στο έργο, ως συντονιστής της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της Διϋπουργικής Επιτροπής Συντονισμού των δράσεων της Κυκλικής Οικονομίας (ΑΔΑ: 6ΤΒΤ4653Π8-ΡΝ2) και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Όπως σημειώνεται, η Ομάδα Έργου, θα συμπεριλάβει και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη ΔΔΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του μετά τη σύναψη σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου με το ΥΠΕΝ.

Η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και ομαλή υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα των απαιτούμενων δράσεων (συμμετοχή στις ημερίδες, συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις (workshops) και λοιπές εκδηλώσεις του έργου, διενέργεια διαγωνισμών/προμηθειών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από τους εξωτερικούς συνεργάτες, συνεισφορά στα παραδοτέα του έργου κ.λπ.) για τα μέρη που αφορούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ΥΠΕΝ έδειξε ήδη καλά αντανακλαστικά στο συγκεκριμένο θέμα, αφού όρισε ομάδα έργου μόλις λίγα 24ωρα μετά την έγκριση του έργου από την Κομισιόν. Παρά τη «διαγωνιστική» διαδικασία που επιλέξει η Επιτροπή σε τέτοια έργα, είναι προφανές ότι το ΥΠΕΝ είχε ενημέρωση πως η Ελλάδα θα βρίσκεται και σε αυτόν τον κύκλο των προγραμμάτων LIFE. Επίσης να σημειώσουμε ότι το να κατεβαίνει το ίδιο το Υπουργείο με πρόταση στις προσκλήσεις LIFE (είναι η Τρίτη πρόταση που κατεβάζει με αυτόν τον τρόπο η χώρα) είναι πρωτοβουλία που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ (και η σχετική ομάδα του ΥΠΕΝ παραμένει πάνω – κάτω η ίδια), βοηθούμενη από το γεγονός ότι η Κομισιόν ήθελε να προωθήσει μεγάλα κυβερνητικά έργα στον τομέα αυτόν.

Το LIFE-IP CEI-Ελλάδα

Όπως έγραψε αναλυτικά η EURACTIV.gr με την ανακοίνωση της χρηματοδότησης του έργου, ένα μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να εισέρχεται σε χώρους υγειονομικής ταφής (σχεδόν 80% το 2017). Το LIFE-IP CEI-Ελλάδα θα μειώσει αυτό το ποσοστό, προωθώντας την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων μέσω ορισμένων μέτρων. Αυτά περιλαμβάνουν:

Ένα σύστημα “pay-as-you-throw” (πληρώνεις όσο πετάς), μια πλατφόρμα που συνδέει τους παρόχους-χορηγούς αποβλήτων τροφίμων με φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ένα φόρουμ για την πρόληψη των απορριμμάτων τροφίμων και ένα πάρκο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης.

Θα δημιουργηθούν τρία κέντρα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για τη βελτίωση των ποσοστών συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Πέντε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις για τέσσερα νησιά (Αλόνησσος, Πάρος και Αντίπαρος, Τήνος, Σαντορίνη) και μία ορεινή περιοχή (ορεινή Ναυπακτία), αυξάνοντας το ποσοστό των αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά τουλάχιστον 55%.

Το έργο θα αναπτύξει επίσης νέους δείκτες αποβλήτων και πρότυπα που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Το έργο στην Ελλάδα συντονίζει το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με πολλούς δημόσιους και δημοτικούς φορείς και συμβούλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κοινοτική χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE ανέρχεται στα 9,5 εκ. ευρώ περίπου.

Το γενικότερο σχέδιο του ΥΠΕΝ

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ΥΠΕΝ, το Σχέδιο Μετάβασης στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας προβλέπει ότι:

-Συγκροτούνται δύο Επιτροπές: ανασυγκροτείται η διυπουργική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την «Κυκλική Οικονομία» με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και μία Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων, για τον καθορισμό συνολικότερων στρατηγικών προτεραιοτήτων για την κυκλική οικονομία.

-Θα καταρτιστεί άμεσα Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, με χρονοδιάγραμμα και στόχους, όπου, μεταξύ άλλων, θα προβλέπονται τα εξής:

 1. Κύκλος συναντήσεων της Γεν. Γραμματείας ΥΠΕΝ με φορείς (ΣΒΑ/ΣΕΒ,ΟΚΕ, ΚΕΕΕ,κα).
 2. Οργάνωση μικτών Ομάδων Εργασίας και δημιουργία ιστοσελίδας. Διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων ενημέρωσης και διαλόγου (φεστιβάλ κ.α.).
 3. Υιοθέτηση Κυκλικών και Πράσινων κριτηρίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, δράση υπερβολικά καθυστερημένη στη χώρα μας, που πρώτιστα συνδέεται με τις προμήθειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, θα ανοίξει νέους δρόμους στην τόνωση της ζήτησης δευτερογενών υλικών και στην εθνική βιομηχανία της ανακύκλωσης. Στόχος κριτήρια για 5 ομάδες προϊόντων και 20% των Συμβάσεων έως Ιούνιο 2020.
 4. Εφαρμογή επιδοτήσεων και οικονομικών κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες προάγοντας κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση. Επίκειται ήδη προδημοσιευμένη πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με 40 εκ.
 5. Χρηματοδότηση μελετών για το πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 6. «Οδηγός Κυκλικής Πόλης», για υποστήριξη των ΟΤΑ, αξιοποιώντας ανάλογες πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
 7. Επεξεργασία ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων
 8. Αξιοποίηση LIFE18 –IP CEI GR – έναρξη 1/11/2019 – Κυκλική Οικονομία σε νησιά. Κέντρα Αστικών Πόρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (8 χρόνια, π/υ 16 εκ. ευρώ).
 9. Διαμόρφωση προτάσεων ενίσχυσης της αγοράς δευτερογενών υλικών και διευκόλυνσης της βιομηχανικής συμβίωσης καθώς και προϋποθέσεων και μέτρων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών από απόβλητα.
 10. Διαμόρφωση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους τομείς προτεραιότητας (Τρόφιμα, Πλαστικά, Δευτερογενή καύσιμα, Νερό, Βιομάζα), τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και ειδικής στρατηγικής για τα Νησιά.
 11. Πρόγραμμα για Πλαστικά μιας Χρήσης: Επεξεργασία πρότασης/ διάλογος με φορείς για νομοθετική ρύθμιση και για κίνητρα στις επιχειρήσεις του χώρου προσαρμογής τους στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των εργαζομένων.
 12. Πρόταση επιστροφής τέλους πλαστικής σακούλας σε ΟΤΑ και δημότες.
X