Ανεπαρκής ο σχεδιασμός των κρατών μελών για την ενεργειακή απόδοση , προειδοποιεί έκθεση

4799100754_2179113081_z

Οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να κάνουν σωστό προγραμματισμό για την εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης στα κτήριά τους, σύμφωνα με νέα ανάλυση από μια ομάδα επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανακαινίζουν το 3% της συνολικής επιφάνειας των κτηρίων της κεντρικής κυβέρνησης κάθε χρόνο. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κτίρια με επιφάνεια άνω των 500 m2 και δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να λάβουν διάφορα μέτρα που θα οδηγούν στα ίδια επίπεδα εξοικονόμησης, όπως η ριζική ανακαίνιση ή αλλαγή της συμπεριφοράς του προσωπικού.

Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ποια από τις δύο προσεγγίσεις επιλέγουν, και να υποβάλουν τα σχέδιά τους.

Ο Συνασπισμός για την Εξοικονόμηση Ενέργειας ανέλυσε τις εθνικές εκθέσεις. Η μελέτη του συνασπισμού δείχνει ότι τα σχέδια είναι, κατά μέσο όρο, σε πολύ κακό επίπεδο.

Από τις 11 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία), που επέλεξαν την πρώτη επιλογή, μόνο η Λετονία και τα αποθέματα της Σλοβενίας ήταν καλής ποιότητας.

Ενώ οι χώρες παρέχουν καταλόγους των κεντρικών κυβερνητικών κτιρίων, οι πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση είναι συχνά ανεπαρκείς ή ελλιπείς, είπε ο συνασπισμός.

17 κράτη μέλη επέλεξαν τη δεύτερη λύση. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο είναι αμφίβολο αν 13 από τα σχέδια των χωρών αυτών θα κάνουν τα ίδια επίπεδα εξοικονόμηση ενέργειας όπως η ανακαίνιση του 3%.

Μόνο η Αυστρία, η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβακία είχαν υπολογίσει ορθά τις εξοικονομήσεις, σύμφωνα με την έκθεση. Κανένα από τα εναλλακτικά μέτρα δεν φαίνεται να είναι μέρος ενός συνεκτικού προγράμματος για μια συστηματική ανακαίνιση των κτιρίων της κεντρικής κυβέρνησης.

«Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη έχουν παράσχει περιορισμένες πληροφορίες, και ασαφή σχέδια για τις ανακαινίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της απαιτούμενης εξοικονόμηση ενέργειας», αναφέρει η έκθεση.

«Αυτό είναι περισσότερο από την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, πρόκειται για την απόφαση να μπει η ενεργειακή απόδοση στην πρώτη θέση», δήλωσε ο Stefan Scheuer, γενικός γραμματέας της Συμμαχίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

«Οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να δώσουν το έναυσμα στην αγορά για ανακαινίσεις βάζοντας το σπίτι τους σε μια τάξη», δήλωσε η Arianna Vitali από γραφείο ευρωπαϊκής πολιτικής του WWF.

«Ήρθε η ώρα να προχωρήσουν τη συζήτηση της ενεργειακής απόδοσης και να δημιουργήσουν ένα εργαστήριο μάθησης για να προετοιμάσουν την αγορά για προγράμματα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας».

Η εκστρατεία Ανακαίνιση της Ευρώπης λέει ότι, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων μπορούν να μειωθούν κατά 80%. Αλλά, προσθέτει, για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη του 2012 αναμενόταν να προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναμόρφωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης μέχρι σήμερα και να θέσει νέα πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις και τους ενεργειακούς ελέγχους.

Όμως, η εφαρμογή των κανόνων σε εθνικό επίπεδο ήταν κακή.

Τον Μάρτιο, η Κομισιόν ξεκίνησε  νομικές ενέργειες για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνη εξαίρεση τη Μάλτα, για παραλείψεις στην ενσωμάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στο εθνικό δίκαιο.

EurActiv

*φωτογραφία [Maryade/Flickr]