Βρώμικο χρήμα: ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ

Επιχείρηση από ΗΠΑ-ΕΕ για υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων [skai.gr]

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει συνέχεια σε μία από τις δράσεις της πρότασης που περιέλαβε στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, με σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές αρχές που εποπτεύουν κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον νέο μηχανισμό συνεργασίας. Η συμφωνία αποσαφηνίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται όταν ανακαλύπτεται ένας αδύναμος κρίκος στο σύστημα, καθώς και τον ακριβή τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε η συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να πραγματοποιείται αποτελεσματικά και εγκαίρως.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Aντιπρόεδρος της Επιτροπής και Eπίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Ευρώπη όσον αφορά στην εφαρμογή του θεματολογίου μας για να ισχυροποιηθεί η εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τραπεζικές εποπτικές αρχές και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να συνεργαστούν στενά, ώστε να μην δοθεί καμία ευκαιρία για νομιμοποίηση των εν λόγω εσόδων στην Ευρώπη».

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Eπίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, την Ισότητα των φύλων και τους Καταναλωτές, πρόσθεσε: «Η ΕΕ διαθέτει ισχυρούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τους οποίους εφαρμόζουν με τη σειρά τους οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα χρήματα και οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, οπότε χρειαζόμαστε τόσο οι εθνικές όσο και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αντιδρούν συντονισμένα. Τούτη η συμφωνία αποτελεί σαφή ένδειξη αυτής της βελτιωμένης συνεργασίας.»

Η σημερινή συμφωνία περιέχει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, με τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν, καθώς και με τις διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων που θα εφαρμόζονται για την προστασία των οικονομικών δεδομένων πολιτών και εταιρειών. Το εν λόγω μέτρο τονίστηκε επίσης ως προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και αποτελεί απαίτηση της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική σε ολόκληρη την ΕΕ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διατίθενται στο διαδίκτυο.