Βουτιά έκαναν τα έσοδα και τα κέρδη του Yπερταμείου το 2020

sell-key-stock-md [QuoteInspector.com]

Σημαντική πτώση εμφάνισαν το 2020 τα έσοδα του υπερταμείου, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Η αιτία δεν είναι άλλη από την πανδημία που έχει «έκοψε» τα μερίσματα από δύο σημαντικές εταιρείες, το «Ελ.Βενιζέλος» και την ΕΤΑΔ, όπου έχει συμμετοχές το υπερταμείο.

Συγκεκριμένα, στην ΕΕΣΥΠ το 2020, σε σχέση με το 2019,  ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 43%, στα 35,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν, κατά 47%, στα 30 εκατ. ευρώ.

Το 2020 έναντι του 2019, τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) υποχώρησαν σε 29 εκατ. ευρώ από 56,5 εκατ. ευρώ.

Τα μερίσματα

Το υπερταμείο το 2018 για πρώτη φορά έσοδα από μερίσματα  (17 εκατ. ευρώ) και κέρδη (13,1 εκατ.), ενώ το 2019 τα έσοδα από μερίσματα υπερτριπλασιάστηκαν (61,9 εκατ.) και τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν (57,2 εκατ.).

Ωστόσο, τα έσοδα από μερίσματα του 2020 έκαναν βουτιά, καθώς μειώθηκαν κατά 43% το 2020, σε σχέση με το 2019. Και παρότι τα μερίσματα σε δηλαδή ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΓΑΙΑΟΣΕ, Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Ελληνικές Αλυκές και Διώρυγα της Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) αυξήθηκαν ακόμη και σε ποσοστά του 273%, η μη είσπραξη αποδόσεων από την ΕΤΑΔ και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «έριξε» το σύνολο των σχετικών εσόδων.

Αυτό γίνεται κατανοητό, αν λάβουμε υπόψη ότι το 2019 η ΕΤΑΔ είχε συνεισφέρει στα έσοδα του υπερταμείου με 21,1 εκατ. ευρώ και το Ελ.Βενιζέλος με 12,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι δύο εταιρίες δεν διένειμαν μέρισμα για σκοπούς διακράτησης ρευστότητας, καθώς επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία.

Αντίθετα, το 2019 το μέρισμα υπερπενταπλασιάστηκε. Κι αυτό επειδή τα διαθέσιμα της εταιρίας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το επίπεδο των 100 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τα αυξημένα κέρδη έτους 2019, επέτρεψε στην ΕΕΣΥΠ να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος προς το Δημόσιο ύψους 42,1 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ.

 Οι αμοιβές τρίτων

Το 2020 οι αμοιβές τρίτων εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους στο 2019, κυρίως:

α) Λόγω δύο μεγάλων συμβουλευτικών έργων που η ΕΕΣΥΠ χρηματοδότησε. Τι αφορούν; Το στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και τη στρατηγική και τον οδικό χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Β) Λόγω του γεγονότος ότι χρηματοδότησε έργο για την υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με το σχεδιασμό του αναπτυξιακού σχεδίου μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας (“Just Transition Development Plan”, SDAM).

Γ) Λόγω συμβουλευτικών έργων αναζήτησης και επιλογής στελεχών για τη συγκρότηση σε σώμα της νέας άμεσης θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία» αλλά και της αξιολόγησης και εξεύρεσης στελεχών σε διοικητικά συμβούλια.

X