Συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017

Σε συμφωνία κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ποσό του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, ο οποίος αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις κύριες προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ. Το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχεται στα 157,88 δις ευρώ, ενώ το ποσό που θα διατεθεί για τις πληρωμές θα είναι τα 134,49 δις ευρώ.

«Ο προϋπολογισμος της ΕΕ για θέτει στο επίκεντρο τα μέτρα προτεραιότητας, όπως η αντιμετώπιση της μετανάστευσης και των βαθύτερων αιτίων της, καθώς και την ενθάρρυνση των επενδύσεων ως τρόπο για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το γεγονός αυτό θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού προς όφελος των φορολογουμένων της ΕΕ, των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Επίσης, σέβεται τις συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τους», δήλωσε ο Ivan Lesay, υφυπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Περισσότερα χρήματα για τη μετανάστευση και την ασφάλεια

Οι συμφωνηθείσες δεσμεύσεις ύψους σχεδόν 6 δις ευρώ αφορούν την αύξηση ύψους 11,3% της χρηματοδότησης σε σχέση με το 2016, ποσό το οποίο θα διατεθεί για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και για την ενίσχυση της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα αφορά τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την επανεγκατάσταση των προσφύγων, τη δημιουργία κέντρων υποδοχής, την υποστήριξη μέτρων ένταξης και την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Επίσης θα ενισχύσει την προστασία των συνόρων, την πρόληψη της εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση

Δεσμεύσεις ύψους 21,3 δις ευρώ ορίστηκαν για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του υποτομέα: «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 12% σε σύγκριση με το 2016. Αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού καλύπτει το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο οποίο αυξάνεται κατά 19% (2,1 δις ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που αυξάνεται κατά 25% (€ 2,7 δις ευρώ).

Ο προϋπολογισμός 2017 της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης δεσμέυσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων», για την στήριξη των νέων στην αναζήτηση εργασίας. Επιπλέον, εκατομμύρια 500 εκατ. ευρώ συμφωνήθηκαν για τη στήριξη των παραγωγών γαλακτοκομικών ειδών και των κτηνοτρόφων, με πρόσθετα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο.

Με στόχο να προσαρμοστεί στις προσπάθειες των κρατών μελών για εξισορρόπηση των οικονομικών τους, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπενθύμισαν σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ την δέσμευση για ολοκλήρωση της μείωσης του προσωπικού κατά 5% μέχρι το 2017, όπως συμφωνήθηκε το 2013.

Ο προϋπολογισμός 2017 της ΕΕ αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η Δεκεμβρίου.