Στο στόχαστρο της ΕΕ WhatsApp και Skype

Η Επιτροπή πρόκειται να εισαγάγει μια σειρά νέων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, ορισμένες από τις οποίες θα ισχύουν για τις online υπηρεσίες μηνυμάτων οι οποίες έχουν αναδειχτεί σε ισχυρό ανταγωνιστή για τις παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα SMS.

Διαδικτυακές εταιρείες όπως αυτές που διαχειρίζονται το WhatsApp και το Skype ανησυχούν ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομοθετική αναμόρφωση φέτος το Σεπτέμβριο.

Η Επιτροπή πρόκειται να εισαγάγει μια σειρά νέων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, ορισμένες από τις οποίες θα ισχύουν για τις online υπηρεσίες μηνυμάτων οι οποίες έχουν αναδειχτεί σε ισχυρό ανταγωνιστή για τις παραδοσιακές τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα SMS.

Η ένταξη των υπηρεσιών μηνυμάτων και κλήσεων μέσω διαδικτύου στο νόμο για τις τηλεπικοινωνίες θα δώσει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές περισσότερη ισχύ για να ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ωστόσο, οι εταιρείες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι η επέκταση των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες θα προκαλέσει δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Πολλές επιχειρήσεις έχουν μία ευρωπαϊκή έδρα, αλλά μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ αντιμετωπίζουν νομικές καταγγελίες. Το Facebook και η Google έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία, αλλά έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις του ιδιωτικού απορρήτου σε πολλές χώρες της ΕΕ.

«Με τους νέους κανόνες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αμέσως τις αρχές για τις τηλεπικοινωνίες σε 28 διαφορετικές χώρες κάθε μέρα», δήλωσε ο James Waterworth, διευθυντής του γραφείου των Βρυξελλών για τη CCIA, μια ομάδα συμφερόντων που εκπροσωπεί διαδικτυακές εταιρείες όπως η Google και το Facebook.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να εισαγάγει κανόνες που θα επηρεάσουν ορισμένες διαδικτυακές επιχειρήσεις και έχει σπάσει τις online υπηρεσίες σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή της EurActiv.com και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την αναμόρφωση.

Οι υπηρεσίες του Skype για κλήση αριθμών τηλεφώνου και λήψη κλήσεων θα ρυθμίζονται όπως κλήσεις μεταξύ κανονικών αριθμών τηλεφώνου, ενώ οι κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου μεταξύ των χρηστών του Skype δεν θα συμπεριληφθούν στους νέους κανόνες.

Οι εταιρείες του διαδικτύου ανησυχούν, επίσης, ότι η Επιτροπή θα τους ζητήσει να προσφέρουν τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς χρέωση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 112.

Ούτε οι πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πιέζουν να ισχύσει αυτή η υποχρέωση για τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

«Ο αριθμός των κλήσεων που προέρχονται από τους Over the Top Players (OTTs) είναι εξαιρετικά χαμηλός και θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλός για πολλά χρόνια», δήλωσε στη EurActiv ο Gary Machado, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αριθμών Έκτακτης Ανάγκης.

Ο Machado δήλωσε οι dial-out υπηρεσίες του Skype για αριθμούς τηλεφώνου θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν κλήσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και η επέκταση του δικαιώματος σε άλλες υπηρεσίες όπως το WhatsApp προς το παρόν θα είχε ως αποτέλεσμα μόνο την αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις του διαδικτύου, βοηθώντας παράλληλα μόνο ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Αν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πραγματοποιούμε κλήσεις μόνο μέσω WhatsApp και όχι μέσω κανονικών αριθμών, τότε μπορεί να ενταχθούν στο νόμο», δήλωσε ο Machado.

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών θέλουν να απαιτείται από τις εταιρίες του διαδικτύου να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι δεν μπορούν να κάνουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης, επειδή δεν μπορούν να εγγυηθούν την ίδια ποιότητα υπηρεσίας.

«Δεν πιστεύουμε ότι παρέχουμε την ίδια υπηρεσία εδώ επειδή εμείς έχουμε εξασφαλίσει ποιότητα από άκρη σε άκρη. Το θέμα είναι να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι οι υπηρεσίες είναι διαφορετικές », δήλωσε πηγή της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται επίσης σε διαμάχη με τους online ανταγωνιστές για την προστασία των δεδομένων. Οι φορείς πιέζουν για αλλαγή της νομοθεσίας περί απορρήτου, έτσι ώστε οι εταιρείες του Διαδικτύου να πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει αλλαγές στην Οδηγία ePrivacy, η οποία προβλέπει ειδικούς κανόνες προστασίας του απορρήτου για τους φορείς τηλεπικοινωνιών, από τις αρχές του επόμενου έτους.

Στα αποτελέσματα έρευνας της Επιτροπής η οποία δημοσιεύθηκε χθες (4 Αυγούστου), το 43% των ερωτηθέντων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ανέφερε ότι ο νόμος πρέπει να αλλάξει για να εφαρμόζεται σε διαδικτυακές εταιρείες.

Επί του παρόντος, οι διαδικτυακές επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών επιθυμούν την κατάργηση της οδηγίας για την προστασία του απορρήτου, δεδομένου ότι συμμορφώνονται με αυτή μέσω των ευρύτερων κανόνων της ΕΕ για την προστασία του απορρήτου.

Ωστόσο, το σημείωμα της Επιτροπής που κατονόμαζε το WhatsApp, το Skype και τα email ως παραδείγματα των λεγόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας τα οποία είναι πιθανό να ενταχθούν στην αναθεώρηση του νόμου προστασία του απορρήτου.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πληγούν από άλλες αλλαγές στο νόμο για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες «διατάξεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας (η τελευταία αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αναθεώρηση της Οδηγίας ePrivacy η οποία αναμένεται αργότερα κατά το τρέχον έτος)», σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής.

Ο Waterworth υποστηρίζει ότι υπηρεσίες όπως το WhatsApp και το iMessage της Apple ίσως να αναγκάζονταν να αποδυναμώσουν την κρυπτογράφηση τους και να κάνουν την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών λιγότερο ιδιωτική αν αναγκαστούν να συμμορφωθούν με το νόμο περί προστασίας του απορρήτου. Η Οδηγία ePrivacy επιτρέπει στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να μοιράζονται τα δεδομένα των χρηστών τους χωρίς τη συγκατάθεση τους αν αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

«Αν υποχρεωθούν να συνεργαστούν με τις αρχές, θα πρέπει να αποδυναμώσουν την κρυπτογράφηση ή να παρέχουν παραθυράκια. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα», δήλωσε ο Waterworth.

X