Στις 127 οι τράπεζες με άμεση εποπτεία από την ΕΚΤ

Η ετήσια αναθεώρηση της σημασίας των τραπεζικών ιδρυμάτων της ΕΕ από την ΕΚΤ μείωσε τον αριθμό των άμεσα εποπτευόμενων από την κεντρική τράπεζα στις 127.

Ως εκ τούτου, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, η Citibank Ireland θα εποπτεύεται άμεσα από την κεντρική τράπεζα από την 1η Ιανουαρίου.

Στις αρχές του 2016, ο αριθμός των σημαντικών τραπεζών ανερχόταν στις 129. Αλλαγές στις δομές των ομίλων και άλλες εξελίξεις που επηρέασαν τρεις τραπεζικούς ομίλους το 2016 (η συγχώνευση της WGZ Bank και της DZ Bank και οι αναδιαρθρώσεις σε State Street Bank Luxembourg και RFS Holding) μείωσε τον αριθμό των άμεσα εποπτευόμενων.