Στην ψηφιακή μετάβαση το 23,3% του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

[Ivan David Gomez Arce/Flickr]

Με το 23,3% των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ύψους €30,5 δισ., το οποίο εγκρίθηκε μετ’ επαίνων από τις Βρυξέλλες, χρηματοδοτεί η Ελλάδα τον στόχο της ψηφιακής μετάβασης. Η χώρα ικανοποιεί έτσι πλήρως το ελάχιστο όριο του 20%, που απαιτεί ο μηχανισμό RRF (σ.σ. βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU) για ψηφιακές δράσεις.

Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών, με ιδιατερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Κομβικό ρόλο στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση, καταλαμβάνει ο στόχος της Συνδεσιμότητας. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G, η μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις 100/200 Mbps, οι υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια, η ανάπτυξη δικτύων 5G κατά μήκος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, οι μικροδορυφόροι και τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, αποτελούν παραμέτρους υλοποίησης αυτού του στόχου.

“Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της Ελλάδας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο ή ένα σημαντικό υποσύνολο των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές, ανά χώρα, συστάσεις, που απηύθυνε το Συμβούλιο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2019 και το 2020”, τονίζει η Κομισιόν.

Ψηφιακές δράσεις

Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας προβλέπουν, μεταξύ άλλων, κονδύλι €231 εκατ. για την παροχή κουπονιών για αγορά ταμπλετών/φορητών υπολογιστών σε περίπου 600.000 μαθητές και φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, στο εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση 40.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία.

Περαιτέρω €1,3 δισ. διατίθενται για διάφορα έργα, με στόχο την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόσθετη χρηματοδότηση προορίζεται ειδικά για ψηφιακές πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών απασχόλησης.

Περιλαμβάνονται, επίσης, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως δικτύων 5G και οπτικών ινών και της χρήσης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη υπηρεσιών ασφαλούς συνδεσιμότητας. Μέτρα ψηφιακής αναβάθμισης δεξιοτήτων, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, αναμένεται να συμβάλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ του πληθυσμού και στη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Το ελληνικό Σχέδιο

Το χθεσινό “πράσινο φως” της Επιτροπής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση €17,8 δισ. υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και €12,7 δισ. υπό μορφή δανείων, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για την περίοδο 2021-2026.

Το ελληνικό σχέδιο προτείνει έργα και στους επτά εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Πρόκειται για ειδικά επενδυτικά έργα τα οποία αφορούν ζητήματα κοινά σε όλα τα κράτη – μέλη σε τομείς, που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και είναι απαραίτητοι για τη διπλή μετάβαση.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διάθεση €2,3 δισ. για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, που καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας και σχετικών με την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

“Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε., που αξιολογήθηκαν στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2020. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν μεγάλα κενά σε όλες τις πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν από την πανδημία, η Ελλάδα σημείωσε περιορισμένη πρόοδο στις περισσότερες επιμέρους διαστάσεις του δείκτη DESI και δεν γεφύρωσε το χάσμα με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.”, αναφέρει το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής, σχολιάζοντας τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της χώρας για την ψηφιακή μετάβαση.

Επόμενα βήματα

Μετά από το “οκ” της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους €4 δισ. προς την Ελλάδα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των οροσήμων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που θα αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.