Στην προεδρία του ERGP επανεξελέγη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Το λογότυπο της ΕΕΤΤ [ΕΕΤΤ]

Στην προεδρία του Σώματος Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) εξελέγη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ειδικότερα, μετά από σχετική ψηφοφορία των μελών του Σώματος, παρατάθηκε και για το 2021 η θητεία του Προέδρου του ERGP για το 2020 και Αντιπρόεδρου της ΕΕΤΤ, Δρα Σπύρου Παντελή, καθώς και του Αντιπρόεδρου του ERGP για το 2020 και Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής της Πορτογαλίας (ANACOM) κ. João Cadete de Matos.

Σύμφωνα με δήλωση του Δρα Παντελή, «η επανεκλογή της ΕΕΤΤ στην Προεδρία του ERGP για το έτος 2021 αποτελεί μεγάλη πρόκληση, δεδομένων των ιδιαίτερων οικονομικών και επιχειρησιακών συνθηκών που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά, λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς επίσης της πολυπλοκότητας των θεμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαίοι ρυθμιστές. Στόχος μας είναι το ERGP να συνεχίσει δυναμικά να υποστηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, συμβάλλοντας ενεργά, μεταξύ άλλων, και στη διαμόρφωση της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες».