Σε διαβουλεύσεις για το «μηχανισμό βιωσιμότητας» ΕΕ-πάροχοι κινητής τηλεφωνίας

[Shutterstock]

Σύμφωνα με πρόταση που κατατέθηκε από την Ισπανία, θα μπορούσε να επιτραπεί σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ να χρεώνουν με υψηλότερο κόστος η μία την άλλη για τη χρήση των δικτύων τους ώστε οι πελάτες να παραμένουν συνδεδεμένοι όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Στόχος της πρότασης είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τη ζημιά, όταν καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να καταργήσει τα τις διασυνοριακές χρεώσεις περιαγωγής εντός  Ευρώπης για τα 500 εκατ. Των πολιτών της από τον Ιούνιο του 2017.

Ωστόσο, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χρεώσεις με τη μορφή των τελών που θα καταβάλουν σε ξένους παρόχους ούτως ώστε να επιτρέπουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν τα δίκτυά τους.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφωνούν ως προς το ανώτατου όριο στις χονδρικές χρεώσεις περιαγωγής για να αποφευχθεί η αύξηση  των εγχώριων τιμών από τους  παρόχους κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να καλύψουν τα χαμένα έσοδα.

Την Τετάρτη, αναπληρωτές πρεσβευτές της ΕΕ θα επιχειρήσουν να ξεπεράσουν το αδιέξοδο και να συζητήσουν μία διάταξη που προτάθηκε αρχικά από την Ισπανία, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιών που «φιλοξενούν» ευρωπαίους  τουρίστες , να ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές την άδεια να χρεώνουν περισσότερο από το ανώτατο όριο χονδρικής. Αυτό θα ισχύει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τα έξοδά τους.

Η Σλοβακία, η οποία προεδρεύει στις συζητήσεις ως κάτοχος της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ, έχει προτείνει τον περιορισμό της προσαύξησης ώστε να μην υπερβαίνει τα 8,50 ευρώ ανά GB, σύμφωνα με σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε από το Reuters.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι καλύψεις των τιμών χονδρικής θα μειωθούν σταδιακά από 10,50 ευρώ ανά gigabyte σε 6,50 ευρώ από τον Ιούνιο το 2021, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να επιβάλλουν πρόσθετη επιβάρυνση από το 2020 και μετά, μόνο όταν  το ανώτατο όριο χονδρικής πέσει κάτω από τα 8,50 ευρώ ανά gigabyte.

Εναντίον του λεγόμενου «μηχανισμού βιωσιμότητας»  έχουν ταχθεί  χώρες που ασκούν πίεση για χαμηλότερα ανώτατα όρια χονδρικής προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πάροχοί τους δεν θα αναγκαστούν να αυξήσουν τη λιανική τιμή ή να σταματήσουν εντελώς την προσφορά περιαγωγής.

Διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η πρόταση βιωσιμότητας δεν θα επηρεάσει τα τέλη των λιανικών τελών περιαγωγής για τους καταναλωτές, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Ιουνίου, καθώς η πρόταση αφορά μόνο τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει αποδεκτή η ισπανική πρόταση θα ήταν να μειωθούν σημαντικά τα ανώτατα όρια χονδρικής, σύμφωνα με άλλο διπλωμάτη.

Πηγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι τα ανώτατα όρια χονδρικής που προτάθηκαν αρχικά από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ  συνεπάγονταν «την εξάλειψη της ανάγκης για παρέκκλιση σε επίπεδο  χονδρικής εφόσον η πρότασή στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των δαπανών».

Η Επιτροπή είχε προτείνει ένα ανώτατο όριο χονδρικής δεδομένων ύψους 0,85 ευρώ ανά megabyte, ή  8,50 ευρώ ανά gigabyte.

Απροσδιόριστο το πανευρωπαϊκό όριο

Οι μεγάλες διαφορές στις εγχώριες τιμές καθιστούν ασαφή και αδύνατο τον καθορισμό ενός πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου χονδρικής που θα ταιριάζει σε όλα τα 28 κράτη-μέλη.

Στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, όπου οι εγχώριες τιμές είναι χαμηλές και τα πακέτα σχετικά γενναιόδωρα, οι επιχειρηματίες ανησυχούν ότι αν οι τιμές χονδρικής δεν μειωθούν αρκετά, θα αναγκαστούν είτε να αυξήσουν τις εγχώριες τιμές είτε να διακόψουν τις προσφορές περιαγωγής.

Ωστόσο, τουριστικοί προορισμοί όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι οι τιμές χονδρικής πρέπει να είναι αρκετά υψηλές ώστε να επιτρέπουν στους παρόχους τους να ανακτήσουν το κόστος «φιλοξενίας», καθώς πολλοί ταξιδιώτες θα χρησιμοποιούν τα δίκτυά τους. Διαφορετικά, ενδέχεται και αυτοί να χρειαστεί προχωρήσουν σε αύξηση των τιμών.

Σύμφωνα με την ισπανική πρόταση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν αν η εταιρεία είναι «βιώσιμη» πριν από τη χορήγηση άδειας χρέωσης για την επιβολή πρόσθετης χρέωσης σε άλλους παρόχους. Η επιπλέον χρέωση θα μπορούσε να επιβληθεί μόνο μέχρι ένα χρόνο και «μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την ανάκτηση του κόστους».

X