Η ρήτρα επίλυσης διαφορών κράτους-επενδυτή “προς απόρριψη” από την Ευρωβουλή

arbitration_opposition_parliament_creditshutterstock

Οι μισές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν απορρίψει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή και κράτους (ISDS) στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), αυξάνοντας τις αμφιβολίες για τις προοπτικές έγκρισης της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές έχουν σκληρύνει τη στάση τους σχετικά με τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ ενόψει του ένατου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Στις 14 και 16 Απριλίου, 6 από τις 14 κοινοβουλευτικές επιτροπές που συμμετείχαν στην εκπόνηση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπορική συμφωνία πέρασαν σχέδια γνωμοδοτήσεων απορρίπτοντας τη ρήτρα διαιτησίας που είναι σήμερα μέρος της συμφωνίας.

Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών έχει σχεδιαστεί για την προστασία των επενδύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολυεθνικές εταιρείες να μηνύουν τα κράτη της ΕΕ απευθείας σε δικαστήρια σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ μιας ιδιωτικής εταιρείας και ενός κράτους.

Ο Yannick Jadot, ευρωβουλευτής των Πρασίνων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι “οι μισές από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που έδωσαν τη γνώμη τους απέρριψαν τον μηχανισμό ISDS”.

6 επιτροπές λένε όχι

Οι επιτροπές Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Νομικών Θεμάτων, Απασχόλησης, Περιβάλλοντος, Αναφορών και Συνταγματικών Υποθέσεων ενέκριναν σχέδιο γνώμης κατά του μηχανισμού διαιτησίας, παρά την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Κοινοβούλιο, καθώς και της θέση του υπέρ τόσο της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου εν γένει όσο και της ρήτρας διαιτησίας.

Οι θέσεις των επιτροπών Νομικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων είναι πολύ σημαντικές, επειδή είναι υπεύθυνες για τη νομική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,” είπε ο Yannick Jadot. Αλλά άλλες επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ψήφισαν υπέρ της διαιτησίας.

Στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, μία από τις πιο σχετικές με τη ρήτρα διαιτησίας, το σχέδιο γνωμοδότησης που κατατέθηκε από το μέλος του ΕΛΚ Axel Voss ήταν αρχικά υπέρ του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, αλλά αλλοιώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις τροπολογίες των Πρασίνων και της ριζοσπαστικής Αριστεράς (GUE) με αποτέλεσμα να καταλήξει σε ένα κείμενο αυστηρά κατά της ρήτρας. Αυτή η στροφή ώθησε τον εισηγητή του ΕΛΚ να διαγράψει το όνομά του από τη γνωμοδότηση της επιτροπής, είπαν πηγές στην EurActiv.

Οι γνώμες των διαφόρων επιτροπών δεν είναι δεσμευτικές, αλλά θα χρησιμεύσουν για να καταρτιστεί η έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 28 Μαΐου, πριν παρουσιαστεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου στο Στρασβούργο.

Cécile Barbière, EurActiv Γαλλίας

*φωτογραφία  [Shutterstock]