ψηφιακή αγορά, 112, γεωγραφικός αποκλεισμός, κυβερνοασφάλεια: Η επιτροπή ξεσπαθώνει κατά 17 κρατών μελών

Ουραγός η Ελλάδα στις επιδόσεις της Γραμμής 112 – τα περίεργα και οι αλλαγές στον αριθμό έκτακτης ανάγκης

Και με τη βούλα της ΕΕ η Ελλάδα έχει καθυστερήσει τη λειτουργία σε ευρωπαϊκά πρότυπα της γραμμής 112.

Παρά τον ντόρο που έγινε το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο σύστημα, αποδεικνύεται και τυπικά ότι είμαστε πίσω από τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αλλά η Ελλάδα δεν είναι η μόνο χώρα στην Ευρώπη….

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση με τις αποφάσεις του Κολεγίου των Επιτρόπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά – και ειδικότερα σχετικά με τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και τους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές [οδηγία (ΕΕ) 2016/2102], και στην Κροατία, επειδή δεν παρουσίασε επαρκώς αναλυτικά τα σχέδιά της όσον αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για τις υπηρεσίες 5G [απόφαση (ΕΕ) 2017/899].

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρώτον, στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, επειδή δεν υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών [οδηγία (ΕΕ) 2016/1148].

Δεύτερον, στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία και την Τσεχία, επειδή δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά τους κανόνες για τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2002/22/ΕΚ), ιδίως με την εξασφάλιση ισοδύναμης πρόσβασης για τους χρήστες με αναπηρία.

Ουραγός η Ελλάδα στις επιδόσεις της Γραμμής 112 – τα περίεργα και οι αλλαγές στον αριθμό έκτακτης ανάγκης

Ουραγός η Ελλάδα στις κλήσεις που πραγματοποιήσε στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Η χώρα κάλεσε μόλις 1.695.202 φορές την γραμμή, δεδομένου ότι συνολικά το κέντρο δέχτηκε 140 εκατ. τηλέφωνα. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν φαίνεται να αποτελεί έκπληξη μιας και …

Τέλος, μετά τις καθυστερήσεις στη μεταφορά του κανονισμού της ΕΕ για τον γεωγραφικό αποκλεισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/302] στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Η διαδικασία που κινήθηκε αφορά τη θέσπιση και την κοινοποίηση μέτρων για τις παραβάσεις των κανόνων γεωγραφικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων από τους εθνικούς φορείς επιβολής στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους ενωσιακούς κανόνες.

Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ή να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατά περίπτωση.

X