Πέντε φορές υπερκάλυψη για τα 6ετή ομόλογα της Κύπρου

Περισσότερο από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε ο αρχικός στόχος του υπουργείου οικονομικών για άντληση €10 εκ. μέσω της έκδοσης εξαετών κρατικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, (8η σειρά), με την κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί συνολικό ποσό €52.509.400.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο διαχείρισης δημόσιου χρέους (ΓΔΔΧ) του υπουργείου οικονομικών και αναμεταδίδει το Stockwatch, λήφθηκαν87 αιτήσεις για συνολικό ποσό €52.509.400, το οποίο έγινε ολόκληρο αποδεκτό.

Η συνολική ονομαστική αξία των 6ετών ομολόγων ανερχόταν στα €10.000.000.

Από τις 87 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 67 υποβλήθηκαν από κύπριους και 20 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €2.000 μέχρι €2.500.000. Από το συνολικό ποσό των €52.509.400, τα €46.550.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών. Τέλος, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 9η σειρά 2016 λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από την 1η μέχρι τις 19 Αυγούστου 2016.

Προς πώληση γραμμάτια €120 εκατ.

Το ΓΔΔΧ ανακοίνωσε παράλληλα, ότι προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία γραμμάτια του δημοσίου ύψους €120 εκατ. με ημερομηνία έκδοσης την 5η Αυγούστου 2016 και ημερομηνία λήξης την 4η Νοεμβρίου 2016.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Αυγούστου 2016, από τις 08:30 πμ μέχρι 11:30 πμ, όπως σημειώνεται.

Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο δημοπρασίας είναι άκυρες και θα απορρίπτονται ενώ όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα γραμμάτια δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο.

Τα γραμμάτια τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση στις 5 Αυγούστου 2016.