«Ομάδα Ευρώπη»: Εγκαινίαση του κόμβου Digital4Development – Πώς θα συμβάλει στη διαμόρφωση του δίκαιου ψηφιακού μέλλοντος

EP Plenary - Election of the President of the Commission - Ursula VON DER LEYEN is elected President of the EC [Christian CREUTZ - European Parliament - EU]

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εγκαινιάσει επίσημα τον κόμβο Digital4Development (D4D), παρουσία εκπροσώπων των πέντε κρατών μελών της ΕΕ που δημιούργησαν τον κόμβο, υπό τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η πλατφόρμα φέρνει σε επαφή βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πνεύμα της «Ομάδας Ευρώπη», με διάφορους στόχους: την κλιμάκωση των επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χωρών εταίρων· την προώθηση ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου κανόνων το οποίο βασίζεται σε αξίες για μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία παγκοσμίως· και την προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο στρατηγικής συμμετοχής της ΕΕ σε διεθνείς εταιρικές σχέσεις στον ψηφιακό τομέα.

Ενόψει της εγκαινίασης του κόμβου, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τον βαθμό στον οποίο οι ζωές μας εξαρτώνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Με τον κόμβο Digital4Development, η «Ομάδα Ευρώπη» δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς σε ολόκληρο τον κόσμο για να καταστήσει την ψηφιακή επανάσταση μια ευκαιρία για όλους.»

Μετά την αρχική συμμετοχή πέντε αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων —της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Εσθονίας και του Λουξεμβούργου, έξι ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ (Φινλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία) έχουν ήδη υπογράψει την επιστολή προθέσεων για τη συμμετοχή στον κόμβο D4D, από κοινού με δημόσιους οργανισμούς, τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο «κόμβος D4D Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης», η πρώτη επιχειρησιακή περιφερειακή συνιστώσα, θα εγκαινιαστεί στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα λειτουργεί ως στρατηγικό εργαλείο για την προώθηση του πολυμερούς διαλόγου, των κοινών εταιρικών σχέσεων και των επενδύσεων στην αφρικανική ψηφιακή οικονομία.

«Με τη διάθεση του 20 % του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ στην ψηφιακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την απόφασή της για καλύτερη ανοικοδόμηση μετά την κρίση. Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει ότι μοιραζόμαστε τη φιλοδοξία για ένα καλύτερο ψηφιακό μέλλον μετά την πανδημία με τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς. «Αυτό θα συμβάλει στη γεφύρωση του παγκόσμιου ψηφιακού χάσματος και στην από κοινού ανάπτυξη των ψηφιακών οικονομιών της Ευρώπης και της Αφρικής.»

«Η ψηφιακή οικονομία θα αποτελέσει βασικό μοχλό της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Αφρική μόνον εάν γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα, συμπεριλαμβανομένου του χάσματος μεταξύ των φύλων. Η εγκαινίαση του κόμβου Digital4Development ΑΕ-ΕΕ αποτελεί ορόσημο στο πλαίσιο της εταιρικής μας σχέσης με την Αφρικανική Ένωση για την επίτευξη αυτού του στόχου», δήλωσε η Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων.

Πριν από την επίσημη εγκαινίασή του, ο κόμβος D4D ΑΕ-ΕΕ υπήρξε ήδη πολύ ενεργός, στηρίζοντας την κινητοποίηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής απόκρισης στη νόσο COVID-19.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 από την «Ομάδα Ευρώπη» σε παγκόσμιο επίπεδο, κονδύλια της ΕΕ ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ έχουν ανακατευθυνθεί σε άμεσα μέτρα ψηφιακής απόκρισης για τη στήριξη των χωρών εταίρων στην οικοδόμηση μιας πιο μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των κοινωνικοοικονομικών τους συστημάτων.

Δεδομένου ότι το 20 % του σχεδίου ανάκαμψης Next Generation EU θα διατεθεί στην ψηφιακή μετάβαση, η ΕΕ θα αυξήσει, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τις επενδύσεις της σε ψηφιακές εταιρικές σχέσεις με την Αφρική.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα υψηλού επιπέδου για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της ψηφιακής κυριαρχίας και της κυριαρχίας των δεδομένων της Αφρικής και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εμβληματική πρωτοβουλία ΕΕ-ΑΕ στον τομέα των δεδομένων ως καταλύτη για την ανάπτυξη της αφρικανικής οικονομίας δεδομένων. Η γέφυρα ψηφιακής καινοτομίας Αφρικής-Ευρώπης (AEDIB) αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων ψηφιακής καινοτομίας, την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των γειτονικών ηπείρων.

X