Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν το ελληνικό ΑΕΠ κατά 18,7%

digital-marketing-1433427_1280 [Photo Mix / Pixabay]

Ως καταλύτης για την ελληνική οικονομία, μπορεί να λειτουργήσει η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, συντελώντας – δυνητικά – σε αύξηση του κατά ΑΕΠ κατά 18,7% και άνοδο της παραγωγικότητας κατά 17,9%.

Εάν η Ελλάδα κατάφερνε μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, να πετύχει βαθμολογία 90 στον δείκτη στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), από 35,1 σήμερα, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 18,7% έως το 2027.

Μάλιστα, αυτή η αύξηση είναι από τις υψηλότερες που θα μπορούσε να επιτύχει μία χώρα, υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της θέσης της στον Δείκτη DESI με ορόσημο το 90. Για την Ελλάδα, μια βελτίωση της επίδοσης κατά μόλις 5 μονάδες, από 35,1 σε 40, θα έφερνε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,93% και της παραγωγικότητας κατά 4,6%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια αύξηση της τάξης του 10% στη συνολική βαθμολογία DESI για ένα κράτος – μέλος σχετίζεται με 0,65% υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εφόσον άλλοι παράγοντες, όπως η εργασία, το κεφάλαιο, οι δαπάνες της κυβέρνησης και οι επενδύσεις στην οικονομία, παραμένουν σταθεροί).

Ανθεκτικότητα

Στην περίπτωση που κάθε κράτος – μέλος πετύχει το ορόσημο του 90, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα ήταν κατά 7,2% υψηλότερο το 2027. Αυτή η αύξηση ισοδυναμεί με πρόσθετη ανάπτυξη της τάξης του €1 τρισ. σε ολόκληρη την Ε.Ε. Σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα κυμαινόταν μεταξύ 0,6% και 18,7%, ανάλογα με τη χώρα, με κυρίως ωφελούμενα τα κράτη με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2019.

Τις παραπάνω ενδιαφέρουσες προβολές κάνει έκθεση, που διενέργησε η Deloitte για λογαριασμό της Vodafone. Η έκθεση (Ψηφιοποίηση: Μια ευκαιρία για την Ευρώπη) εξετάζει τους πέντε βασικούς παράγοντες του DESI – συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση ίντερνετ, ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – και αποκαλύπτει ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο.

Όπως διαπιστώνει η μελέτη, η ψηφιοποίηση μπορεί να καταστήσει δυνατή την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, όχι μόνο σε σχέση με τη συνδεσιμότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και την απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών. Προηγούμενες μελέτες έχουν, ήδη, καταδείξει γενικά τη θετική συσχέτιση μεταξύ ψηφιοποίησης και οικονομικών δεικτών.

Τα ευρύτερα οφέλη της ψηφιοποίησης συνδέονται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ενσωμάτωση. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι σημαντικές πτυχές της ανάκαμψης.

Πηγή άρθρου: sepe.gr – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος