Ντράγκι: Παραμένουν οι ανησυχίες για την ανάπτυξη

[flickr]

Θα μειώσουμε τον μηνιαίο ρυθμό των αγορών στοιχείων ενεργητικού στα 15 δισ. ευρώ ως το τέλος του Δεκεμβρίου, δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Ο ίδιος επισήμανε πως η ΕΚΤ αναμένει πως το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες.

Ο κ. Ντράγκι υποστήριξε ότι τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας ότι συνεχίζεται η ευρεία επέκταση της ευρωζώνης και η σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού. Τόνισε επίσης πως η ΕΚΤ συνεχίζει να αναμένει ότι θα συνεχιστεί η σύγκλιση του πληθωρισμού προς το στόχο και θα διατηρηθεί εκεί ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Ο κ. Ντράγκι προειδοποίησε ωστόσο ότι οι αβεβαιότητες σχετικά με την ανάπτυξη έχουν ενισχυθεί, αλλά παραμένουν ισορροπημένες. Ειδικότερα, υπογράμμισε πως παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με την άνοδο των πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού, τις αβεβαιότητες στις αναδυόμενες αγορές και την άνοδο της μεταβλητότητας στις αγορές.

Όσον αφορά την κρίση στην Τουρκία και την Αργεντινή, ο κ. Ντράγκι επισήμανε πως μέχρι στιγμής η μετάσταση στην ευρωζώνη δεν είναι σημαντική.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της ΕΚΤ ανακοίνωσε τις νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 2% το 2018 έναντι 2,1% που ανέμενε τον Ιούνιο. Το 2019 η ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,8% αντί για πρόβλεψη 1,9% τον Ιούνιο.

Σταθερή διατήρησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό η ΕΚΤ τα επόμενα τρία χρόνια, στο 1,7%.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατηρήσει το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μειώσει το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και προβλέπει ότι με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι καθαρές αγορές θα λήξουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

X