Ντράγκι: Η Ευρωζώνη πρέπει να ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση

[European Parliament]

Έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης προκειμένου να ολοκληρώσουν την τραπεζική ένωση μαζί με ένα κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, απηύθυνε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, επισημαίνοντας τη «σημαντική» μείωση των κινδύνων στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Τη Δευτέρα (9 Ιουλίου), ο κ. Ντράγκι μίλησε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, καθώς μια ομάδα χωρών υπό την ηγεσία της Γερμανίας αντιτίθεται στην αμοιβαία ανάληψη κινδύνων, εκτός εάν οι τράπεζες πραγματοποιήσουν εκκαθάριση των βιβλίων τους.

«Δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει η διάκριση μεταξύ περιορισμού του ρίσκου και διαμοιρασμού του ρίσκου», ανέφερε χαρακτηριστικά στους Ευρωβουλευτές, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο έννοιες είναι συμπληρωματικές.

Ντράγκι: Το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο

Παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη νέα κρίση του ευρώ λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Ιταλία, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, υποστηρίζει ότι το νόμισμα εξακολουθεί να είναι ισχυρό.

Στην προσπάθεια να αποδείξει τη «σημαντική» μείωση των κινδύνων, υπενθύμισε ότι οι δείκτες ιδίων κεφαλαίων πρώτης βαθμίδας των τραπεζών είναι πλέον 67% υψηλότεροι σε σύγκριση με την περίοδο έναρξης της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που είναι ιδιαίτερα υψηλά στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι οι εξελίξεις «πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η προσπάθεια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Εκτός από την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την μείωση των κινδύνων, ο επικεφαλής της ΕΚΤ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας του EDIS παράλληλα με τις τράπεζες που ενισχύουν τους ισολογισμούς τους, δεδομένου ότι ο καταμερισμός των κινδύνων «συμβάλλει σημαντικά» στην μείωση του ρίσκου.

Ο κ. Ντάγκι υπογράμμισε ότι μια πανευρωπαϊκή εγγύηση για τους αποταμιευτές θα συμβάλλει στην οικονομική και νομισματική σταθερότητα, καθώς θα αποφευχθεί «ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης των αυτοεκπληρούμενων προφητειών» των τραπεζών και θα αυξήσει την «αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, δεδομένου ότι θα μείωνε τον οικονομικό κατακερματισμό».

X