Νέες προτάσεις από ομάδα Μόντι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η έκθεση Μόντι η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. [European Council]

Η «ομάδα Μόντι» θα προτείνει νέους τρόπους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναφορικά με την περίοδο μετά το 2020, την Πέμπτη (12 Ιανουαρίου), αμφισβητώντας την αρχή της «δίκαιης ανταπόδοσης», και εξετάζοντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μετά την  έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης το οποίο περιήλθε στην κατοχή της EurActiv.com.

Η υψηλού επιπέδου ομάδα για τους ιδίους πόρους, περισσότερο γνωστή ως η «ομάδα Μόντι», η οποία ονομάστηκε έτσι από τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό και Επίτροπο της ΕΕ, θα συνεδριάσει για τελευταία φορά σήμερα. Η ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ευρωβουλευτές υψηλού επιπέδου από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014 και είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση έκθεσης έως το τέλος του 2016, με προτάσεις για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος άντλησης εσόδων της ΕΕ, γνωστό και ως «ίδιοι πόροι».

Η έκθεση Μόντι η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Αριθμεί συνολικά περί τις 100 σελίδες και θα παρουσιαστεί επίσημα από το Μόντι και την ομάδα του στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στέκεται κριτικά στο ισχύον σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού, με όλες τις εξαιρέσεις του, τις εκπτώσεις, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης και την εξάρτηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Η ομάδα Μόντι θεωρεί ότι ο στόχος μιας μελλοντικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση της πλειονότητας των δαπανών της ΕΕ μέσω αυθεντικά ιδίων πόρων. Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι ίδιοι πόροι της ΕΕ ερμηνεύονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς ποικιλοτρόπως, γεγονός που καθιστά τις συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών σχεδόν αδύνατες και καταλήγει σε μια εννοιολογική παρανόηση σύμφωνα με την οποία κάποιοι από τους ίδιους πόρους στην πραγματικότητα θεωρούνται εθνική μεταφορά ή «κόστος», και όχι ένας πόρος που «ανήκει» στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αγνοείται παντελώς, όπως επισημαίνει η έκθεση. Προς το παρόν, οι δημοσιονομικές ισορροπίες υπολογίζονται απλά συμψηφίζοντας αυτών που έχουν κατανεμηθεί σε ένα κράτος στο σκέλος των δαπανών με τις εθνικές συνεισφορές του. Η έκθεση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια ευρύτερη μέτρηση προς όφελος των πολιτικών της ΕΕ.

Το Brexit ως ευκαιρία για την μεταρρύθμιση

Το δίλημμα της «δίκαιης ανταπόδοσης» έχει μετατρέψει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και κατ ‘επέκταση την ΕΕ, σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αντί μιας win-win διευθέτησης όπως αναμενόταν να είναι, υποστηρίζει η έκθεση. Επειδή αυτή η μέθοδος εισήχθη για τον υπολογισμό της έκπτωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και η διακοπή της «βρετανικής έκπτωσης» ανοίγουν ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για να εξεταστεί κατά πόσο οι πραγματικές δαπάνες και τα οφέλη της ΕΕ καταμετρώνται, ανέφερε η ομάδα Μόντι.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ συνεπάγεται τη διακοπή του μηχανισμού διόρθωσης του ΗΒ και τις σχετικές «εκπτώσεις για την έκπτωση» – μειώσεις οι οποίες θα επωφελήσουν τη Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Σουηδία από τη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ. Γενικότερα, θα πρέπει να καταργηθεί κάθε μηχανισμός διόρθωσης από την πλευρά των εσόδων, λέει η έκθεση.

Άλλες πηγές εσόδων

Η ομάδα προτείνει την εισαγωγή εναλλακτικών πηγών εσόδων, τα οποία δεν θα προσμετρώνται ως εθνικές συνεισφορές, αλλά περισσότερο ως πόροι άμεσα διασυνδεδεμένοι με τις πολιτικές της ΕΕ. Η έκθεση είναι υπέρ των νέων ιδίων πόρων που θα βοηθήσουν στην επιβολή ορισμένων πολιτικών της ΕΕ και την υποστήριξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ, ιδίως της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ωστόσο, η έκθεση επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα ότι δεν υπάρχει μια ιδανική επιλογή για τους «ίδιους πόρους», παρά μόνο μερικές κατάλληλες, όπως οι εξής:

Μια μεταρρύθμιση των πόρων από το ΦΠΑ (η οποία να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον πλαίσιο), φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή φόρος από άλλες οικονομικές δραστηριότητες », οι οποίες θα έχουν το πλεονέκτημα της βελτίωσης της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς. Επιπλέον, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός αναθεωρημένου ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στην ΕΕ, θα προωθηθεί η δικαιότερη φορολόγηση και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης ή φοροαποφυγής – ο ΦΠΑ είναι ο μόνος φόρος που ήδη καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ενεργειακή Ένωση / περιβάλλον / κλίμα / μεταφορές: εισφορά επί του CO2, η συμπερίληψη των ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων, ο φόρος ηλεκτρικής ενέργειας, η εισφορά καυσίμων κίνησης (φόροι επί των ορυκτών καυσίμων / ειδικών φόρων κατανάλωσης), ή έμμεση φορολόγηση των εισαγόμενων προϊόντων που παράγονται σε τρίτες χώρες με υψηλές εκπομπές.

Έσοδα πέραν των ιδίων πόρων μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό και πρέπει να διερευνηθούν. Για παράδειγμα, πλειστηριασμοί ή άλλα έσοδα που προκύπτουν από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως ο συνοριακός έλεγχος, η ενιαία ψηφιακή αγορά, η προστασία του περιβάλλοντος ή η ενεργειακή απόδοση (τίμημα υπέρβασης εκπομπών για τα αυτοκίνητα), ή αυτά που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες της ΕΕ, θα πρέπει να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ομάδα Μόντι τονίζει ότι οι θεμελιώδεις δημοσιονομικές αρχές της ενότητας και της καθολικότητας των εσόδων θα πρέπει να παραμείνουν το «σημείο εκκίνησης» της οποιαδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και δεν θα πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Μόνο όταν ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο σε ορισμένους τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η διαφοροποίηση από την πλευρά των εσόδων θα μπορούσε να είναι μια εφαρμόσιμη λύση, κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωζώνης, και νέων πολιτικών όπως η άμυνα.