Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Μνημόνιο συνεννόησης και συνεργασίας υπέγραψαν εξ ονόματος της Επιτροπής ο Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Πιερ Μοσκοβισί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ.

Με το μνημόνιο, το οποίο φέρει υπεγράφη στις 27 Απριλίου, δεν τροποποιούνται οι κανόνες και το νομικό πλαίσιο βάσει των οποίων λειτουργούν οι δύο θεσμοί, ούτε και επηρεάζονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες και ευθύνες των δύο οργάνων.

Το μνημόνιο βέβαια δεν προδικάζει τυχόν περαιτέρω μεταρρύθμιση του ΕΜΣ που μπορεί να συμφωνηθεί στο μέλλον.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα υπογράφουμε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ. Το ΜΣ επισημοποιεί την επιτυχή συνεργασία μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ. Το μνημόνιο συνεννόησης βασίζεται στις συμπληρωματικές ευθύνες και αρμοδιότητες της Επιτροπής και του ΕΜΣ. Η περαιτέρω εντατικοποίηση της συνεργασίας μας οδηγεί σε αμοιβαίως επωφελή κατάσταση για τη ζώνη του ευρώ συνολικά και για όλα τα κράτη μέλη της», σημείωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Στο μνημόνιο συνεννόησης καθορίζονται οι αρχές συνεργασίας, οι ρυθμίσεις εργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ και η εποπτεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, καθορίζονται οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις για τις ανταλλαγές πληροφοριών και την εμπιστευτικότητα, καθώς και θέματα σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και τις ανταλλαγές προσωπικού.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΜΣ τα τελευταία χρόνια απέδειξε ότι μπορούμε να δρούμε με επιτυχία και αποφασιστικότητα προς όφελος της ζώνης του ευρώ σε περιόδους κρίσης. Το παρόν μνημόνιο συνεννόησης υπενθυμίζει τις βασικές αρχές της συνεργασίας μας σήμερα και στο μέλλον. Ενισχύοντας τα θεμέλια των εργαλείων μας για τη διαχείριση κρίσεων, στέλνουμε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας», πρόσθεσε ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Με βάση τη νέα συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ θα συναντάται πλέον τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο με τα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις για να συζητούν τις ρυθμίσεις εργασίας που καθορίζονται στο μνημόνιο.

«Το σημερινό μνημόνιο αντικατοπτρίζει τους κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι οποίοι είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και η αποτελεσματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Βασίζεται στις ισχύουσες αρχές συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αντίστοιχες εντολές τους. Καθώς προχωρούμε στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, θα πρέπει να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των εργαλείων μας για τη διαχείριση κρίσεων», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο.

X