Μετάδοση των online προγραμμάτων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών σε όλη την ΕΕ επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[Youtube]

Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί μπορεί να αναγκαστούν να μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο στη χώρα όπου εδρεύουν σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που προωθείται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από μεγάλες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.

Οι οnline υπηρεσίες TV streaming, όπως το Netflix, δεν θα επηρεαστούν από το νόμο, σύμφωνα με το σχέδιο που περιήλθε στην κατοχή της EurActiv.com.

Οι αλλαγές στον νόμο περί ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων της ΕΕ θα εφαρμοστούν στη λεγόμενη αρχή της χώρας καταγωγής (country of origin principle) για τις online υπηρεσίες catch-up των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που δείχνουν προγράμματα κατά παραγγελία (on-demand). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, οι εθνικοί κανόνες ισχύουν μόνο στη χώρα όπου στέλνεται το σήμα εκπομπής. Η Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την αλλαγή ως μέρος της αναθεώρησης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας τον ερχόμενο μήνα.

Εμπορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς άσκησαν πίεση ενάντια στα σχέδια της Επιτροπής να επεκτείνει την ισχύ του νόμου στις online υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα εξαλείψει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εδαφικής φύσεως  και θα μειώσει τις προσοδοφόρες πωλήσεις των αδειών τους σε άλλες χώρες.

Νωρίτερα το καλοκαίρι, στελέχη από 15 εμπορικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του Sky, του ITV και του γαλλικού Canal + προειδοποίησαν ότι οι αλλαγές θα έχουν «ανατριχιαστική επίδραση στις επενδύσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων».

Η Επιτροπή προτείνει  «η πρόσβαση ή η χρήση βοηθητικών online υπηρεσιών να θεωρείται ότι συμβαίνει μόνο στο κράτος μέλος, στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του, ενώ εκ των πραγμάτων η βοηθητική ηλεκτρονική υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί εκτός συνόρων σε άλλα κράτη μέλη».

Οι εκπομπές και οι ταινίες μπορούν να μένουν στις online υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων «για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εκπομπή τους». Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ορίζει προβλεπόμενο χρονικό όριο στο σχέδιο.

Εν τω μεταξύ, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται σε συμβάσεις που χωρίζουν άδειες ανά χώρα, συνομολογώντας ρυθμίσεις για να μεταδίδουν το περιεχόμενο σε ορισμένες πιο προσοδοφόρες εθνικές αγορές.

Ωστόσο, οι αρχές ανταγωνισμού της Επιτροπής εξετάζουν αυτές τις ρυθμίσεις και θα μπορούσαν ακόμα να απαιτήσουν απαλλαγή των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών από τις συμβάσεις για συγκεκριμένες χώρες. Από την πλευρά τους, οι εμπορικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Πέρυσι, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ επέβαλε πρόστιμο στο σταθμό Sky  επειδή εμπόδιζε την εκπομπή των προγραμμάτων του εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Στο στόχαστρο της Ευρωπαίας Επιτρόπου εξακολουθούν επίσης να είναι εμπορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στη Γαλλία, τη Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες του Διαδικτύου πίεσαν για επέκταση της ισχύς του νόμου και στις online υπηρεσίες TV Streaming, χωρίς όμως να καταφέρουν να συμπεριληφθεί στην πρόταση νόμου.

X