Με 500 εκατ. ξεκινά το πρώτο πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

[Hayoung Jeon/EPA/EFE]

Σε άτυπη συμφωνία για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP), με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2019-2020, κατέληξαν οι Ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο την Τρίτη (22 Μαΐου).

Το EDIDP αποτελεί βασικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2016 και ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας αποτελεί μέρος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) που ξεκίνησε επίσης τον Ιούνιο του 2017.

Η ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων και αναβαθμισμένων προϊόντων και τεχνολογιών, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ανεξάρτητη, να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις δαπάνες του προϋπολογισμού και να προωθήσει την καινοτομία στην άμυνα.

Η Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, Elżbieta Bieńkowska, εξήγησε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος EDIDP, η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει έργα που υλοποιούνται από τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη.

Επιπλέον, τα έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της PESCO ή αφορούν ΜμΕ και μεσαίες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θεωρούνται επιλέξιμες, θα μπορούν να επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Η προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη από τους διαπραγματευτές της ΕΕ πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως στις αρχές του 2019.

«Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην ΕΕ να χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα για τις αμυντικές δυνατότητες. Αυτό το νέο βήμα στη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας αντικατοπτρίζει τη πρόθεσή μας ως Ευρωπαίοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Krasimir Karakachanov.

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Françoise Grossetête, υπογράμμισε ότι «η πανευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση και ιδίως οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Η αριστεία και η καινοτομία θα αποτελέσουν το κλειδί για την επιλογή των έργων».

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση;

Κριτήρια για τη χρηματοδότηση:

  • οι εταιρείες πρέπει να είναι μέλη μιας κοινοπραξίας τριών τουλάχιστον δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών, εγκατεστημένων σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ,
  • τουλάχιστον τρεις από τις επιλέξιμες εταιρείες, που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, δεν πρέπει να ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την ίδια οντότητα ή μεταξύ τους,
  • οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους πρέπει να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες εγκατεστημένες στην ΕΕ,
  • οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι τους, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών δομών διαχείρισης τους, που χρησιμοποιούνται για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις θα πρέπει να βρίσκονται στην ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ.

Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί;

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας θα χρηματοδοτήσει τη φάση ανάπτυξης (μεταξύ έρευνας και παραγωγής) νέων και αναβαθμισμένων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών στην ΕΕ, -από μελέτες μέχρι σχεδιασμό, ελέγχους μέχρι στάδια πιστοποίησης και ανάπτυξης.

Επιλεξιμότητα και πρόγραμμα εργασίας

Οι υποστηρικτές των έργων θα πρέπει να αποδείξουν τη συμβολή τους στην αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Η Επιτροπή της ΕΕ θα εγκρίνει ένα διετές πρόγραμμα εργασίας που θα περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες επιλογής των δράσεων στήριξης της ΕΕ, τον τύπο χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό που διατίθεται, καθώς και τις κατηγορίες έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των έργων που απευθύνονται ειδικά στις ΜμΕ.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, των οποίων τα διαπιστευτήρια πρέπει να επικυρωθούν από τα κράτη μέλη, θα επικουρούν την Επιτροπή στη διαδικασία ανάθεσης και θα προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα χωρών της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ισορροπημένη σύνθεση και κατάλληλη εναλλαγή.

Η προσωρινή συμφωνία θα υποβληθεί για επικύρωση στους Ευρωπαίους πρέσβεις στις 29 Μαΐου και στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου προτού τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

X