Κύπρος: Βαρύ το μεταμνημονιακό πρόγραμμα με 8 μεταρρυθμίσεις – «κλειδιά»

Η κυβέρνηση, τρεις μήνες μετά την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα προσαρμογής, προωθεί πολιτικές που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά €185 εκατ., περίπου 1% του ΑΕΠ.

Λευκωσία: Πληθώρα διεργασιών με επίκεντρο την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης και Νομοθετικής Εξουσίας όσο και πιστωτών.

Οι δεσμεύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν είναι ο τρόπος προσδιορισμού των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων και η μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα. Τα νομικά κενά στο νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο είναι μικρής σημασίας σε σχέση με τα πολιτικά εμπόδια που θα πρέπει να προσπεράσει η κυβέρνηση προτού καταλήξει σε νέα μισθολογική πολιτική.

Η κυβέρνηση θεωρεί το νομοσχέδιο πολύ σημαντικό για να πείσει τους δανειστές και τους ξένους οίκους ότι το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών θα έχει διάρκεια. Βάζει όριο στο ποσοστό αύξησης του μισθολογίου των €2 δισ., συνδέοντάς το με το ποσοστό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι φέτος η μεγέθυνση της οικονομίας θα ξεπεράσει το 2%, που σε ονομαστικούς όρους θα είναι μικρότερη λόγω αποπληθωρισμού.

Με βάση τις συστάσεις της Κομισιόν, η Κύπρος μέχρι το τέλος του 2016 θα πρέπει να εγκρίνει έναν δεσμευτικό μηχανισμό που να ρυθμίζει τον ρυθμό αύξησης της αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Μέχρι το τέλος του 2016 η κυβέρνηση πρέπει να εγκρίνει την οριζόντια μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, του νόμου σχετικά με τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων, καθώς και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πρέπει να επιτευχθεί η εξάλειψη των εμποδίων για την πλήρη εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας. Επίσης να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και ταχεία έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας.

Εξάλλου ένα από τα μεγάλα θέματα που είναι ανοιχτά είναι η ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων με το θέμα της Cyta να παραμένει στάσιμο.

Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων δεν έχει προχωρήσει μέσω του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Η κυβέρνηση, τρεις μήνες μετά την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα προσαρμογής, προωθεί πολιτικές που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά €185 εκατ., περίπου 1% του ΑΕΠ.

Οι προσλήψεις 3.000 οπλιτών θα κοστίσουν €34 εκατ. ετησίως, οι προσλήψεις στα άλλα Σώματα Ασφαλείας και στους ημικρατικούς γύρω στα €13 εκατ. και η μείωση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας συνεπάγεται απώλεια εσόδων €55 εκατ.

Η πλήρης δημοσιονομική επίπτωση θα φανεί το 2017 και ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη. Επανέρχονται τον επόμενο χρόνο οι προσαυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με ταυτόχρονο τερματισμό της έκτακτης εισφοράς, εν μέσω έντονων προβληματισμών της κυβέρνησης, εξαιτίας της εκκρεμότητας που υπάρχει στην ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου για το κρατικό μισθολόγιο.

Η επαναφορά των προσαυξήσεων συνεπάγεται για το κράτος ένα κόστος γύρω στα €30 εκατ. ετησίως, ενώ τα δημόσια ταμεία θα έχουν απώλειες εσόδων ύψους €70 εκατ. από την άρση της αποκοπής της έκτακτης εισφοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα τεθούν στο μικροσκόπιο της Κομισιόν και της ΕΚΤ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο έχει τεθεί κάτω από τη λεγόμενη μεταπρογραμματική εποπτεία (Post Programme Surveillance), μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% του δανείου προς τον ΕΜΣ. Η εποπτεία θα διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση και θα αξιολογεί τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, τυχόν ανάκληση μέτρων που έχουν εισαχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος και τη δυνατότητά μας για αποπληρωμή του χρέους προς τον ΕΜΣ.