«Κούρεμα» σε επιχειρηματικά δάνεια αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών

[Dreamstime.com]

Απόφαση  σταθμός του υπουργείου Οικονομικών αφού εξασφάλισε άδεια  από την Κομισιόν για κούρεμα οφειλής και πιο ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής τραπεζικών δανείων από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο «Γέφυρα 2».

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά  με την πρωτόγνωρη  απόφαση ανέφερε ότι «μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα, το Υπουργείο Οικονομικών πέτυχε την ενσωμάτωση μιας σειράς νέων ευνοϊκών μέτρων στο Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”. Τόνισε ότι τα μέτρα είναι  ιδιαίτερα ωφέλιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής (“κούρεμα” τόκων και κεφαλαίου), μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής.

 Τι πρέπει να κάνουν οι Τράπεζες:

Πιο αναλυτικά  στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πιστωτές πρέπει να προβούν υποχρεωτικά στις ακόλουθες ενέργειες προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Α. Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου:

Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότηση) και να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Τη μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης   αποπληρωμής, ή/και τη διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια,  όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής αξίας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ), ή/καιεπιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, και να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

 Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων:

Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης, να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου. Να σημειωθεί  ότι  οι σχετικές αποφάσεις   του υπουργείου  Οικονομικών  θα υποβληθούν τις επόμενες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Σημειώνεται ότι τα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις 33.792 επιχειρήσεις που υπέβαλαν μέχρι χθες αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες καθώς και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων.

Δεδομένου αυτών των εξελίξεων, η πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδρομικά και το μήνα Μάιο.

Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά και το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων.

Αξίζει να  σημειωθεί  ότι οι νέες σημαντικές  αποφάσεις   για τις εταιρείες  που θα ενταχθούν στο ΓΕΦΥΡΑ 2  δεν  μπορεί  να συμπεριλάβει και τις αιτήσεις  που έγιναν  στο Πρόγραμμα 1  που είχε σκοπό την επιδότηση στεγαστικών δανείων  πρώτης κατοικίας διότι   οι επιχειρήσεις  έλαβαν δάνεια μεγαλύτερης αξίας  από τα  περιουσιακά τους στοιχεία. Οι τράπεζες  που θα διαγράψουν δάνεια θα βαρύνουν τα  δικά τους χαρτοφυλάκια τους.