Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι καλύπτεται το ρίσκο μιας επένδυσης στην Ελλάδα

καταινεν

Εγγυήσεις ότι το ρίσκο μιας επένδυσης στην Ελλάδα καλύπτεται από την ΕΕ έδωσε ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάινεν. «Το EFSI, δηλαδή το ταμείο του πακέτου Γιούνκερ καλύπτει το ρίσκο της επένδυσης στην Ελλάδα» απάντησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Γίρκι Κατάινεν στην ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Ν.Δ. και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η απάντηση του κ. Κατάινεν είναι πολύ ενθαρρυντική για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να λάβουν τις εγγυήσεις του πακέτου Γιούνκερ και να επενδύσουν σε έργα στην Ελλάδα, καθώς καθίσταται πλέον σαφές ότι το ρίσκο της επένδυσης στην Ελλάδα καλύπτεται από το ταμείο. Συγκεκριμένα, η κα Σπυράκη ρώτησε εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, EFSI, που δημιουργείται από το πακέτο Γιούνκερ, είναι έτοιμο να καλύψει το ρίσκο σε κάποιες χώρες με κάποιο τρόπο και αν κατά τη διάρκεια επιλογής ενός έργου ή μίας επένδυσης, θα λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που το σχέδιο Juncker δημιουργεί. Εάν δηλαδή η βιωσιμότητα θα αποτελεί παράμετρο. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κατάινεν απάντησε ότι το EFSI καλύπτει εν προκειμένω το ρίσκο της χώρας. «Συναντήθηκα χθες με ανθρώπους από την Ελληνική βιομηχανία και μιλούσαμε για αυτό. Είναι στη φύση του EFSI να καλύπτει το ρίσκο. Σε κάποιες χώρες είναι το ρίσκο της χώρας, σε κάποιες άλλες είναι κάτι άλλο», ξεκαθάρισε ο κ. Κατάινεν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ιανουάριο τις νομοθετικές προτάσεις  για την υλοποίηση του επενδυτικού πακέτου, γνωστού και ως «πακέτου Γιούνκερ» ύψους 315 δις ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις νομοθετικές προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Επιδίωξη είναι το Ταμείο να κινητοποιήσει 315 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα και για δίκτυα ενέργειας, με έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζόμενους.

Η πρόταση προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα χρηματοδοτεί έργα με υψηλότερο προφίλ κινδύνου μεγιστοποιώντας έτσι τις επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών και την απελευθέρωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Τα κράτη – μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο Ταμείο,  ενώ η συμμετοχή είναι επίσης ανοικτή και σε τρίτους, όπως οι εθνικές τράπεζες ή υπηρεσίες του δημοσίου που ανήκουν ή ελέγχονται από τα κράτη – μέλη, φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της Ένωσης με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των υφιστάμενων συντελεστών. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, τα κράτη μέλη  ενέκριναν πριν από περίπου δύο εβδομάδες την εντολή διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την ταχεία δημιουργία του κειμένου για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

 Μύρνα Νικολαΐδου

X