Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχέδιο για στήριξη επιχειρήσεων στη Γαλλία, ύψους 20 δισ. €

[Fusion For Energy]

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα γαλλικό σχέδιο, ύψους 20 δισ. ευρώ, για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό με δάνεια και ομόλογα που θα θεωρούνται οιονεί μετοχικό κεφάλαιο.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει κρατικές εγγυήσεις για ιδιωτικά επενδυτικά οχήματα, χρηματοδοτούμενα από ιδιώτες επενδυτές, τα οποία θα αποκτούν συμμετοχικά δάνεια που θα χορηγούνται από εμπορικές τράπεζες καθώς και ομόλογα χαμηλής εξασφάλισης (subordinated bonds), με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης τους.

Η κρατική εγγύηση θα καλύπτει έως το 30% των δανείων και ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης που θα αποκτήσουν τα ιδιωτικά επενδυτικά οχήματα και τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2022 με 8ετή διάρκεια.

Η διάρκεια αποπληρωμής τους θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο των τραπεζικών δανείων, ενώ θα έχουν και υψηλότερα επιτόκια. Επίσης, θα έχουν μία 4ετή αρχική περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή τους και οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και όχι την εξυπηρέτηση παλαιότερων χρεών, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Οι γαλλικές επιχειρήσεις μπήκαν στην κρίση του κορονοϊού πέρυσι με το χρέος τους να κινείται σε επίπεδο – ρεκόρ και προσέφυγαν σε τραπεζικά δάνεια με κρατική εγγύηση καθώς η ρευστότητά τους υπέστη βαρύ πλήγμα κατά τη χειρότερη μεταπολεμική ύφεση της χώρας.
Τα νέα δάνεια θα έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν θα θεωρούνται ως χρέος, απελευθερώνοντας πόρους για άλλες δραστηριότητες και επενδύσεις των εταιρειών που είναι κρίσιμες για την ανάκαμψη της οικονομίας.