Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για δικαιότερη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ

Δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε η Κομισιόν την Τετάρτη (16 Αυγούστου), αναφορικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ, δεδομένου ότι οι αγρότες βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ισχυρούς μεσάζοντες.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή αναφέρει, ότι οι αγρότες, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω επιγραμμικής διαβούλευσης που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Αρκετοί μικροπαραγωγοί πλήττονται, διότι δεν διαθέτουν την διαπραγματευτική ισχύ να επιτύχουν ευνοϊκότερες συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες διανομής τροφίμων, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή παραγωγούς γάλακτος. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το γεγονός αυτό σημαίνει, ότι οι μεσάζοντες τείνουν να συσσωρεύουν κέρδη σε βάρος των γεωργών.

Σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού: το κλειδί για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος

Σύμφωνα με ψήφισμα του 2016, αναγνωρίζεται ως λύση η προώθηση σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων που βοηθούν τους αγρότες να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς -λόγω μείωσης των αποστάσεων- τα προϊόντα που προσφέρονται διατηρούνται πάντα φρέσκα.

Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διεξήχθη το 2016, καταδεικνύεται ότι τέσσερις στους πέντε πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι οι σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων μπορούν να εξασφαλίσουν στους αγρότες υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους, αποφεύγοντας, με τον τρόπο αυτό, τους μεσάζοντες. Επιπλέον, σημαντικά οφέλη αποκομίζουν και οι τοπικές οικονομίες, καθώς διατηρούνται οι θέσεις εργασίας στην εκάστοτε περιοχή.

Ωστόσο, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία μια ευρύτερη λύση στο ζήτημα του εισοδήματος των αγροτών, καθώς η καταναλωτική ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από τα τοπικά προϊόντα.

«Το σύστημα τροφίμων της ΕΕ είναι πολύπλοκο και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθούν και άλλα μέσα που θα οδηγήσουν στην καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών, όπως η συντόμευση του χρόνου πληρωμής», ανέφερε στη EURACTIV, ο γενικός γραμματέας της Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

X