Η Παγκόσμια Τράπεζα μπαίνει στο Μαξίμου: ο δείκτης Doing Business οδηγός για μεταρρυθμίσεις

Η έκθεση World Bank Doing Business 2019 - Training for Reform που συζητήθηκε σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου [Θοδωρής Καραουλάνης / Theodore Karaoulanis - euractiv.gr]

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, με ομολογουμένως αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, να συντονιστεί και να ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις που παρακολουθούνται από τον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, δείχνει μια υψηλού κυβερνητικού επιπέδου συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, Δημήτρης Λιάκος συναντήθηκε με επιτελικά στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας ακριβώς για να συζητηθούν θέματα μεταρρυθμίσεων, τα αποτελέσματα του δείκτη Doing Business για το 2019 και πως μπορεί η Ελλάδα να τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση εκτός των ανωτέρω, συμμετείχαν εκπρόσωποι και της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν (SRSS). Από Ελληνικής πλευράς, πέρα από τον Υφυπουργό Επικρατείας συμμετείχαν εκπρόσωποι , της γενικής γραμματείας Συντονισμού, του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καθώς και των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Ενέργειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όπως τις μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την αναβάθμιση της παγκόσμιας κατάταξης της χώρας μας στην ετήσια αξιολόγηση που κάνει ο διεθνής οργανισμός ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον (“Doing Business”) η οποία καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε 190 χώρες με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη της χώρας να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα με βασικούς στόχους την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συμφωνήθηκε η σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της αναζωογόνησης των εγχώριων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκε ως κρίσιμης σημασίας ζήτημα η αναβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών ανταγωνιστικότητας όπως ο δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας

Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε η δημιουργία συντονιστικής επιτροπής στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, η οποία σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα θα προωθήσουν δράσεις, όπως:

  • η συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
  • ο εντοπισμός τομέων πολιτικής που παρουσιάζουν αδυναμίες για προώθηση μεταρρυθμίσεων στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών
  • η επικοινωνία του μεταρρυθμιστικού έργου στην επιχειρηματική κοινότητα με σκοπό τη διάχυση των θετικών επιπτώσεων αυτών στο σύνολο της οικονομίας.