Η ΕΕ διαμορφώνει το μελλοντικό της διαστημικό πρόγραμμα – αλλά δεν ξέρει ακόμη πόσα χρήματα θα διαθέσει

On 25 July 2013, an Ariane 5 lifted off from Europe's Spaceport in French Guiana carrying Europe’s largest telecom satellite Alphasat. [ESA/CNES/ARIANESPACE-Optique Photo Video du CSG, 2013]

Μπορεί στην Ελλάδα να χαριτολογούμε ή να γίνεται πολύ χιούμορ στα social media (και τα κανονικά media…) όταν αναφερόμαστε σε ελληνική διαστημική πολιτική, αλλά οι αναγνώστες της Euractiv γνωρίζουν ότι η διάσταση του διαστήματος αποτελεί βασικό συστατικό της κοινής ευρωπαϊκήγς ατζέντας εδώ και δεκαετίες – με την Ελλάδα συχνά να απουσιάζει από τις εξελίξεις. Και η ατζέντα ευτή έχει δημιουργήσει ήδη πολλαπλά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών…

Σήμερα η εκτόξευση του HellasSat 4 – τα πλεονεκτήματα και το ΚΛΕΙΔΔΙ

Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019, το βράδυ, στις 23:01 ώρα Ελλάδας, εκτοξεύεται ο νέος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος Hellas Sat 4 με όχημα τον εκτοξευτήρα “Ariane 5” της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. O Hellas Sat 4 θα τροχιοθετηθεί στην ελληνικών δικαιωμάτων γεωστατική δορυφορική θέση …

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ, σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσαν την κοινή αντίληψη στην οποία κατέληξαν η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Η κοινή αντίληψη δεν καλύπτει τις χρηματοοικονομικές και άλλες οριζόντιες πτυχές του προγράμματος, οι οποίες εξαρτώνται από τη μελλοντική συνολική συμφωνία σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο κανονισμός θα εξασφαλίσει:

  • υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένα και ασφαλή διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες·
  • μεγαλύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη χρήση αυτών των δεδομένων και υπηρεσιών, όπως αυξημένη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ·
  • ενισχυμένη ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·
  • ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα.

Αυτό θα το επιτύχει:

  • απλουστεύοντας και βελτιώνοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της διαστημικής πολιτικής·
  • παρέχοντας στην ΕΕ επαρκή προϋπολογισμό για τον τομέα του διαστήματος ώστε να συνεχίσει και να βελτιώσει τα υφιστάμενα διαστημικά εμβληματικά προγράμματα όπως το EGNOS, το Galileo και το Copernicus καθώς και να παρακολουθεί τους διαστημικούς κινδύνους στο πλαίσιο του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) και να εξασφαλίζει στις εθνικές αρχές την πρόσβαση σε ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM
  • θεσπίζοντας τους κανόνες για τη διακυβέρνηση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ· εναρμονίζοντας το πλαίσιο ασφάλειας του διαστημικού προγράμματος.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρωθούν με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται στην κοινή αντίληψη. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη μελλοντική συνολική συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Ιστορικό

Στις 6 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για ένα διαστημικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εντάσσεται στη συνέχεια που δίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί μόνον όταν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027.

Η πρόταση της Επιτροπής εισηγείται για το πρόγραμμα συνολικό προϋπολογισμό 16 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2021-2027, με την εξής ενδεικτική κατανομή:

  • 9,7 δισ. ευρώ για το Galileo και το EGNOS,
  • 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το Copernicus
  • και 0,5 δισ. ευρώ για το SSA και το GOVSATCOM.

Το Διάστημα ανήκει σε όλους μας: 50 χρόνια από την Συνθήκη για το Διάστημα

Η Simonetta Di Pippo είναι Διευθύντρια της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διαστημικές Υποθέσεις.

Ξέρατε ότι δεν μπορείτε να γίνεται ιδιοκτήτης  της Σελήνη; Ότι τα πυρηνικά όπλα δεν επιτρέπονται στο διάστημα;

Αυτό οφείλεται στη Συνθήκη για το Διάστημα, η οποία τέθηκε …