ΕΤΕπ: 336 εκατομμύρια ευρώ απορρόφησε η Κύπρος κατά το 2017

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer [European Investment Bank]

Επενδύσεις δανείων ύψους 336 εκατ. Ευρώ, απορρόφησε η Κύπρος κατά το 2017 μέσα από χρηματοδοτήσεις έργων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα δάνεια αυτά ισοδυναμούν με το 1,8% του ΑΕΠ της νήσου, το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με κάθε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η ΕΤΕπ έχει υπογράψει με την Κύπρο χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,7 δισ. Ευρώ με προσανατολισμό την έρευνα, τις υποδομές και τις μικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της τράπεζας για το 2017.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Γερμανικό Κέντρο Ογκολογίας και το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής το οποίο η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί με δάνειο 26 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση του ερευνητικού του προγράμματος και των εγκαταστάσεων θεραπείας και αποκατάστασης ασθενών.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κέντρο έρευνας», δήλωσε ο Νίκος Γιαμπίδης, Ανώτερος Λειτουργός Δανείων της ΕΤΕπ. «Είναι επίσης πολύ θετικό ότι το έργο αυτό ωφελεί και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο».

Τον Φεβρουάριο του 2017 η ΕΤΕπ υπέγραψε νέα δανειακή σύμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου, σε σύνολο 285 εκατ. Ευρώ, για τη στήριξη εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ υπογράφηκε και συμφωνία κρατικής εγγύησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δάνειο προς την Τράπεζα Κύπρου συμπεριλαμβάνει την παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Θέσεις απασχόλησης για τους νέους”, το οποίο θεσπίστηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013.

«Με το δάνειο αυτό, το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί σε κυπριακές ΜΜΕ θα είναι 134 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεισφέρει από ιδίους πόρους της άλλα 34 εκατ. Ευρώ», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2017 ο κ. Χάρης Πουαγκαρέ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου.

Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε με την Τράπεζα Κύπρου είναι η τέταρτη κατά σειρά και εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο η ΕΤΕπ, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, άρχισε να εφαρμόζει με τοπικές τράπεζες πριν από μία τριετία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΤΕπ υπέγραψε για τρίτη φορά, νέα δανειακή σύμβαση ύψους 50 εκατ. ευρώ με την Ελληνική Τράπεζα. Με τη σύμβαση αυτή, το συνολικό ύψος των δανείων που έχει υπογράψει η ΕΤΕπ με την Ελληνική Τράπεζα ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

«Η ΕΤΕπ παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τις ΜΜΕ και τα επενδυτικά τους σχέδια. Η ΕΤΕπ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις ΜΜΕ απευθείας, αλλά τις χρηματοδοτεί συνεργαζόμενη με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία διατηρούν σχέσεις με τις τοπικές επιχειρήσεις και μπορούν να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς για τη διοχέτευση των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ», είχε υπογραμμίσει τότε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer.

«Ρόλος μας είναι η αποτελεσματική συνεισφορά στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων», πρόσθεσε η Ειρένα Γεωργιάδου, Πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας.

Για να στηρίξει τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους των οποίων οι επενδυτικές ανάγκες δεν υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕπ συνεργάζεται με 10 τοπικές τράπεζες και έχει μέχρι στιγμής υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 615 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 220 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διοχετευθεί σε περίπου 240 νέες επενδύσεις.

«Η ΕΤΕπ θα παραμένει ενεργή και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα θα συνδράμει τις εγχώριες επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν και να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2017 ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις της στην Κύπρο.

Τέλος, κατά το 2016 ο όμιλος της ΕΤΕπ διοχέτευσε συνολικά 240 εκατ. ευρώ στην κυπριακή οικονομία, εκ των οποίων 175 εκατ. ευρώ αφιερώθηκαν στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες επενδύσεις ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ για τον αγωγό μεταφοράς νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης του Βασιλικού στην ευρύτερη δυτική περιοχή της Λευκωσίας, 15 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων στη Λάρνακα και 10 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων σε νέες επενδύσεις καινοτόμων επιχειρήσεων.