Επιτροπή: Η Βουλγαρία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωζώνη

[Vassil Donev/EPA/EFE]

H Βουλγαρία δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια αξιολόγησης των χωρών της ΕΕ που επιθυμούν να στραφούν στο ευρώ.

Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες και εύπορες χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το δικό τους νόμισμα, όπως η Σουηδία και η Πολωνία, η Βουλγαρία εξέφρασε την πρόθεσή της να ενταχθεί στην Ευρωζώνη.

Εκτός από τη Βρετανία και τη Δανία, η οποία έχει μόνιμη απαλλαγή από την υιοθέτηση του ευρώ, όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται νομικά να ενταχθούν στο ενιαίο νόμισμα εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια.

«Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμησή της σχετικά με τη νομική συμβατότητα και την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ», αναφέρει η αξιολόγηση της Επιτροπής, που πρόκειται να εγκριθεί επισήμως σήμερα (23 Μαίου).

Για να υιοθετήσει το ευρώ μια χώρα πρέπει να έχει χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια, πληθωρισμό, δημόσιο έλλειμμα και χρέος και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να έχει ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και να είναι κατάλληλα ενσωματωμένη στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Η Επιτροπή πρόκειται να αναφέρει ότι η Βουλγαρία πληροί τα κριτήρια του χαμηλού πληθωρισμού και των υγιών δημόσιων οικονομικών. Εντούτοις, η νομοθεσία της για την κεντρική τράπεζα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης.

Τον Ιούνιο του 2014, η πτώχευση της Corporate Commercial Bank, της τέταρτης μεγαλύτερης χώρας, ανέδειξε την έλλειψη επαρκούς και αξιόπιστης εποπτείας των τραπεζών.

Πάντως, η Βουλγαρία προτίθεται να υποβάλλει επίσημη αίτηση για την έναρξη της διετούς δοκιμής ERM II μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Γιούνκερ: Η Βουλγαρία έρχεται κοντά στην Ευρωζώνη

H Bουλγαρία, που επιθυμεί να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό νόμισμα, έχει κάνει πραγματική πρόοδο στο να φέρει την οικονομία της πιο κοντά σε αυτές των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Σύμφωνα με το Reuters, …

Αρκετές χώρες ανησυχούν για την εκτεταμένη διαφθορά της χώρας και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα των βουλγαρικών τραπεζών.

«Οι άνθρωποι ανησυχούν για το γεγονός ότι αν η Βουλγαρία δεν προετοιμαστεί κατάλληλα για την υιοθέτηση του ευρώ, τότε ενδέχεται να γίνει μια άλλη Ελλάδα», υπογράμμισε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης. «Το ελληνικό τραύμα εξακολουθεί να είναι φρέσκο στο μυαλό των ανθρώπων».

X