Επενδύσεις άνω των 2 δις ευρώ από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα

O Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος Επίτροπος για θέματα του Ευρώ και του Κοινωνικού Διαλόγου, Βάλντις Ντομπρόβσκις,

Η Ελλάδα στα τέλη του 2016 ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για θέματα του Ευρώ και Κοινωνικού Διαλόγου συνέχισε αναφέροντας «Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει ήδη στηρίξει συνολικά 15 πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ελλάδα» οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά τα 800 εκατ. EUR και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις άνω των 2 δισ. EUR συνολικά».

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει 8 πράξεις του Ευρωπαϊκού ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ελλάδα που υπερβαίνουν συνολικά τα 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις αξίας 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Στην ερώτησή του ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος τα σχετικά στοιχεία της ΕΤΕπ, τα οποία αναφέρουν ότι μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης αφορά μικρές επιχειρήσεις, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή, ζητώντας να μάθει μεταξύ άλλων ποια μέτρα εξετάζει η Επιτροπή, για να ενισχύσει τις επενδύσεις που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδημούλης ζητά να ενημερωθεί για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του EFSI και θα αφορούν την Ελλάδα.

 

Ακολουθούν οι πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Πρόοδος υλοποίησης του EFSI στην Ελλάδα

Το EFSI μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, ειδικότερα σε χώρες που βρίσκονται σε πολυετή ύφεση, όπως η Ελλάδα. Τα 315 δισ. ευρώ τα οποία προβλέπεται να επενδυθούν, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Οικονομία τα επόμενα 3 έτη, έχει σημασία να διοχετευθούν κατά προτεραιότητα σε χώρες και περιοχές που έχουν υποστεί σημαντική αποεπένδυση και σε τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη στήριξη της απασχόλησης.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τα σχετικά στοιχεία που παρέχει η ΕΤΕπ, μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης αφορά μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς που διεκδικούν την μερίδα του λέοντος από τους Ευρωπαϊκούς πόρους.

Με βάση τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του EFSI («πακέτου Γιούνκερ») ανά κράτος μέλος και ειδικότερα στην Ελλάδα;
  2. Ποια μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξετάζει η Επιτροπή;
  3. Με ποιον τρόπο και πότε αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του EFSI στην Ελλάδα;

 

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Σημαντικός αριθμός έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην ΕΕ έχουν ήδη εγκριθεί από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στα τέλη Ιανουαρίου του 2017 η αξία τους ανερχόταν συνολικά σε 168,8 δισ. EUR. Τα εν λόγω έργα καλύπτουν 28 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η οποία στα τέλη του 2016 ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που λαμβάνουν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το ΕΤΣΕ. Τα έργα που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής αντιστοιχούν περίπου στο 53 % του συνολικού στόχου, που είναι 315 δισ. EUR κατά τα επόμενα τρία έτη.

 

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ έχει ήδη στηρίξει συνολικά 15 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα. Η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει 7 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα, οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά τα 800 εκατ. EUR και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις άνω των 2 δισ. EUR συνολικά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 8 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα που υπερβαίνουν συνολικά τα 200 εκατ. EUR και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις αξίας 1 δισ. EUR. Αυτές οι 15 πράξεις του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα παρέχουν στήριξη σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund-of-Funds) ύψους 260 εκατ. EUR, το οποίο θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο για τις τοπικές επιχειρήσεις χάρη στην προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε όλα τα επενδυτικά στάδια της τοπικής αγοράς ιδίων κεφαλαίων. Το ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020» και μέσω του ΕΤΣΕ. Είναι η πρώτη φορά που τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ χρησιμοποιούνται συνδυαστικά στην Ελλάδα.

 

  1. Το ΕΤΣΕ αποτελείται από δύο διαφορετικά σκέλη: ένα «σκέλος υποδομών και καινοτομίας» και ένα «σκέλος για τις ΜΜΕ». Το σκέλος για τις ΜΜΕ τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΕ και αναμένεται να επιτύχει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 75 δισ. EUR από τα 315 δισ. EUR που είναι ο στόχος του ΕΤΣΕ για τα επόμενα τρία έτη. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες και συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να τονώσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, ιδίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.
X