ΕΕ: Βάζει κανόνες στο ίντερνετ, αλλά μένει πίσω στην καινοτομία. Γιατί;

technology-internet-semi-opened-laptop-computer-turned-on-on-table-2047905 [Photo by Junior Teixeira from Pexels]

Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι παρόλο που το Facebook, είναι μια εταιρία που έχει έδρα στις Η.Π.Α., η μεγαλύτερη της αγορά δεν είναι εκεί. Ο ιστότοπος έχει περισσότερους χρήστες στην Ε.Ε. Αυτό συμβαίνει επειδή η Ε.Ε, μπορεί και επιβάλει τους κανονισμούς της στο facebook, όπως και σε άλλες εταιρίες όπως και αυτή.

Η δύναμη των κανονισμών της Ε.Ε, στον ψηφιακό τομέα, έχει αποδειχθεί, μέσω των νέων διατάξεων περί Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, τον οποίο τον υιοθέτησαν όλες οι εταιρίες παγκοσμίως. Λόγω του μεγέθους της ΕΕ, αλλά και της αδράνειας στις ΗΠΑ, οι Βρυξέλλες έχουν γίνει η ψηφιακή ρυθμιστική αρχή στον κόσμο.

Ο Andrus Ansip, ο οποίος ήταν και μέχρι πρόσφατα ο Επίτροπος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και τώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε ότι η Ε.Ε, κατέληξε σ΄αυτή τη θέση από λάθος.

«Μέσα στην Ε.Ε δεν προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε τα πάντα, στη διάρκεια αυτών των πέντε ετών προσπαθούσαμε να απορρυθμίσουμε και να εναρμονίσουμε είκοσι οχτώ “σετ” με κανόνες, σε έναν», είπε σε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν προσπαθούσαμε να καθορίσουμε παγκόσμια πρότυπα, ακόμα και όταν μιλούσαμε για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά για κάποιο λόγο συνέβη, προσθέτοντας ότι «στις Η.Π.Α, δεν έχουν ομοσπονδιακούς κανόνες, παρά τη μόνη διαθέσιμη δική μας ρύθμιση, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Και φυσικά είμαστε ευτυχείς που ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, έγινε ένα παγκόσμιο πρότυπο. Και ρωτήστε τους πάροχους υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι είναι πραγματικά χαρούμενοι, που τώρα αυτοί οι κανόνες εναρμονίζονται σε όλο τον κόσμο».

Ο Ansip σχολίασε τα παραπάνω, στην πρόσφατη εκδήλωση της Euractiv με θέμα, “Έξυπνη και Ανοιχτή Ευρώπη”, (‘Smart and Open Europe’). Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη της Συνομοσπονδίας Φιλανδών Βιομηχανικών και τις Βιομηχανίες Τεχνολογίας της Φινλανδίας και συγκέντρωσε ενδιαφερόμενους από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Πολλοί εξέφρασαν παράπονα, ότι ενώ η Ε.Ε είναι απασχολημένη με τους κανονισμούς, δεν καινοτομεί.

«Η Ευρώπη είναι αρκετά αυστηρή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ακεραιότητα, κάτι που όλοι μας εκτιμούμε, όμως θα πρέπει να σταθούμε στις δυνατότητες της καινοτομίας» είπε ο Christian Guttmann, επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων (head of artificial intelligence and data science) στην εταιρία Tieto. Βάση της δικής μου άποψης και πολλών άλλων στον κλάδο, θα πρέπει να το επιτύχουμε».

Ο κανονισμός ενάντια στην καινοτομία;

Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τριάντα διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις για την εξάλειψη των ψηφιακών φραγμών, που χωρίζουν τα κράτη μέλη με την αρχή του προγράμματος, Ψηφιακή Ευρώπη, τον Μάιο 2015. Εγκρίθηκαν οι 28 από αυτές τις προτάσεις.

Ορισμένες από αυτές αφορούσαν την ελευθερία των καταναλωτών, για παράδειγμα, εμποδίζοντας τη ροή των επιχειρήσεων στο να μπλοκάρουν τους χρήστες τους από τη πρόσβαση στα δεδομένα, που έχουν πληρώσει, επειδή βρισκόντουσαν σε διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε. Άλλες επεδίωξαν να αντιμετωπίσουν τα αναδυόμενα ζητήματα γύρω από τη συλλογή δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, όπως ο Γενικός Κανόνας Προστασίας. Αυτά ήταν τα θέματα, που οι κανονιστικές αρχές των Η.Π.Α, όπου και σε αυτές στηρίζονται οι κολοσσοί της τεχνολογίας, αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό.

Η στρατηγική της Επιτροπής προσπάθησε επίσης να ενθαρρύνει την καινοτομία. Η δραστηριότητα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe), επικεντρώνεται σε έργα με την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερα στις διασυνοριακές συνδέσεις.

Όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι κύριες κοινωνικοοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι κόμβοι μεταφορών, οι κύριοι πάροχοι των δημόσιων υπηρεσιών και οι  επιχειρήσεις υψηλών ψηφιακών απαιτήσεων, να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέχρι το 2025. Η διασφάλιση της ευρυζωνικότητας σε όλη την Ε.Ε, έχει χαρακτηριστεί ως απαραίτητη για τις μικρές ψηφιακές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, παρά την εν λόγω χρηματοδότηση από την ΕΕ, η καινοτομία είναι αργή. Οι λόγοι που η Ευρώπη υστερεί στην καινοτομία, από τις Η.Π.Α, είναι μυριάδες.

Κύριος λόγος είναι η έλλειψη χρηματοδότησης – η διαβόητη «κοιλάδα του θανάτου» όπου είναι δύσκολο να βρεθεί η χρηματοδότηση ιδιωτικών κεφαλαίων ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Ένας άλλος εξακολουθεί να είναι η κατακερματισμένη ενιαία αγορά της Ε.Ε, καθώς οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επεκτείνουν τη νέα τεχνολογία τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Ορισμένοι στη βιομηχανία κατηγορούν την υπερβολική ρύθμιση, για τον αργό ρυθμό της καινοτομίας. «Εάν κοιτάξεις πίσω, οι περισσότερες τεχνολογίες όταν εισήχθησαν, δεν είχαν ρυθμιστεί από την αρχή», είπε.

«Με το Διαδίκτυο, αυτό που το οδήγησε, πριν από 25 χρόνια, στο να γίνει δημοφιλές, δεν ήταν ένα σωρό βαριές κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά υπήρχε μια επιτροπή προτύπων, η οποία πρότεινε να υπάρχει μια προδιαγραφή, για τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούνται αυτές οι πληροφορίες, html και πρωτόκολλα και αυτό έχει ουσιαστικά δημιουργήσει την προσέγγιση της ελεύθερης αγοράς, γι’ αυτό έχουμε τώρα τόσα πολλούς ιστότοπους (sites) και εφαρμογές. Στην αρχή υπήρξε σχετικά περιορισμένη ρύθμιση και ένα δίκαιο κομμάτι της προτυποποίησης, που επέτρεψε στην αγορά να προωθήσει την καινοτομία».

Καινοτομία με βάση την αξία

Ωστόσο, η Penny Clarke, επικεφαλής της πολιτικής της Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, δήλωσε ότι η προσέγγιση της Ευρώπης ήταν σωστή, διότι η αχαλίνωτη καινοτομία σε αναδυόμενους χώρους, όπως μεγάλα δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να έχει τρομακτικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

Σημείωσε ότι η Margrethe Vestager, η υποψήφια αντιπρόεδρος της ΕΕ για τις ψηφιακές υποθέσεις, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την ακρόασή έγκρισής της, την περασμένη εβδομάδα, ότι θα εργαστεί για να κάνει την Ευρώπη «περισσότερο σαν τον εαυτό της και όχι σαν την Κίνα ή τις ΗΠΑ».

«Είπε ότι θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό συνδέοντας τις ευρωπαϊκές αξίες», υπενθύμισε η Clarke.

«Νομίζω ότι για πολλούς εργαζόμενους και πολίτες η ψηφιοποίηση παρουσιάζεται μερικές φορές και ως ένας στόχος από μόνη της. Θα λέγαμε την κατεύθυνση για τις ψηφιακές ανάγκες ως σαφή σκοπό και θέλουμε αυτές οι τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό να λύσουν ορισμένα προβλήματα που έχουμε, όπως η αλλαγή του κλίματος».

«Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Υποστηρίζω επίσης μια προσέγγιση της καινοτομίας με βάση την αξία και νομίζω ότι βλέπουμε πολλές καινοτομίες στην τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες δεν υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση. Και νομίζω ότι το ερώτημα πρόκειται να είναι – θέλουμε πραγματικά να ανταγωνιστούμε με αυτό;»

 [Επιμέλεια κειμένου στα αγγλικά ο  Zoran Radosavljevic]