Διέρρευσαν οι πέντε προτεραιότητες για τον επόμενο Επίτροπο Χρηματοοικονομικών

Valdis Dombrovskis και Jyrki Katainen [Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

Μια νέα στρατηγική για την ένωση των κεφαλαιαγορών, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη βιώσιμη οικονομία και το Brexit είναι οι προτεραιότητες για τον επόμενο Επίτροπο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με αναφορά που συνέταξαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία είδε η EURACTIV.com.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής οριστικοποιούν τις αφηγήσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα για το επερχόμενο σώμα των Επιτρόπων, το οποίο αναμένεται να αναλάβει το Νοέμβριο.

Ο επόμενος Επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο, δεδομένων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης ή της ένωσης κεφαλαιαγορών, καθώς και τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης που πλήττει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που εξακολουθεί να υφίσταται διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός και η χαμηλή κερδοφορία.

Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν την επόμενη πενταετή θητεία και τις δυσκολίες επίτευξης προόδου σε ορισμένους τομείς όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), η Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (DG FISMA) της Επιτροπής επιθυμεί να διαβιβάσει ένα καλό κλίμα στο νέο επίτροπο.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, «να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες για να προσφέρουμε περισσότερη αισιοδοξία, μετατρέποντας ορισμένες από τις προκλήσεις σε ευκαιρίες», συνιστά το έγγραφο.

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα αρέσει να υποστηρίζει κατευθυντήριες γραμμές και ένα κώδικα συμπεριφοράς για να κρατήσει τους ρυθμιστικούς φορείς σε τάξη. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει το ρόλο της αυτορρύθμισης, το θεσμικό όργανο τονίζει την «ανάγκη ενίσχυσης των νομοθετικών μέτρων για την επιβολή και παρακολούθηση», συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της εφαρμογής των προηγούμενων κανόνων και της διενέργειας αξιολογήσεων.

Για την επόμενη θητεία, αυτές είναι οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε η ΓΔ FISMA για το επόμενο πολιτικό αφεντικό της:

Φιλοδοξία για την ένωση των κεφαλαιαγορών: το EDIS και οι συνεχιζόμενες εργασίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς τεκμηρίου για τη ζώνη του ευρώ αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Αλλά η πιο απορροφητική προτεραιότητα θα είναι η Ένωση Κεφαλαιαγοράς [CMU].

«Η νέα στρατηγική [για την CMU] θα πρέπει να συνδυάσει ένα στοχοθετημένο σύνολο φιλόδοξων ενεργειών για να παράγει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις».

Για τις «περισσότερο πολιτικά ευαίσθητες» νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η μακρόχρονη προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι αξιωματούχοι συνέστησαν την έκδοση συστάσεων αντί για κανόνες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποτυχίας.

Σε μια μακρά λίστα ενεργειών, η Επιτροπή περιλαμβάνει φορολογικά και προληπτικά κίνητρα για τους θεσμικούς επενδυτές που υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα εξετάσει κανόνες και εξουσία ενιαίας καταχώρισης σημαντικών εταιρειών (με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. Ευρώ).

Επιπλέον, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ επιθυμεί να εξερευνήσει τα ύδατα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ή ενός οργανισμού προστασίας των επενδυτών, ο οποίος θα συντονίζει τις εθνικές εποπτικές ενέργειες σε σχέση με τους κανόνες προστασίας των μικροεπενδυτών.

Τεχνολογία, Τεχνολογία, Τεχνολογία: Το εκτελεστικό μέλος της ΕΕ έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες όταν πρόκειται για την Fintech (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με γνώμονα την τεχνολογία). Αυτές περιλαμβάνουν ένα πιθανό νομοθετικό πλαίσιο για τα κρυπτογραφημένα τεκμήρια – νομίσματα, για την αντιμετώπιση του νομικού καθεστώτος αυτών των ψηφιακών τεκμηρίων, των απαιτήσεων για τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO) ή των απαιτήσεων προστασίας των επενδυτών. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαβούλευση και θα εκπονήσει εκτίμηση επιπτώσεων.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης νέους κανόνες για να εξασφαλίσει την ανοιχτή χρηματοδότηση (open finance), που θα καλύπτει όχι μόνο τις τραπεζικές και τις πληρωμές, αλλά και τους αποταμιευτικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς ή τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Η ΓΔ FISMA επιθυμεί επίσης έναν «νόμο» για την κυβερνοασφάλεια στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή θα καθιερώνει απαιτήσεις όπου δεν υπάρχουν και θα ενισχύσει τις υπάρχουσες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης με διαβουλεύσεις και εκτίμηση επιπτώσεων και θα λάβει υπόψη τη G7 και τα αναδυόμενα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτό.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς και μη τραπεζικούς τομείς, με πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες και νέες προτάσεις στο ραντάρ, συμπεριλαμβανομένων καθεστώτων εγγύησης και ανάκτησης και εκκαθάρισης του ασφαλιστικού τομέα.

Μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία: παρά τη σημασία που δίδεται στην «πράσινη χρηματοδότηση» για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο κατάλογος των προτεραιοτήτων στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένος σε αυτό το στάδιο. Περιλαμβάνει κυρίως τη δρομολόγηση του διεθνούς δικτύου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και την προώθηση μιας συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση για «πράσινα» έργα.

Brexit: Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα φέρει νέες προκλήσεις στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής συνιστούν να εξεταστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ και των χωρών εκτός της Ένωσης. Αυτό θα περιλάμβανε την παρακολούθηση της αναγνώρισης των μη κοινοτικών χρηματοδοτικών πλαισίων (αποφάσεις ισοδυναμίας).

Η Κομισιόν θα αξιολογήσει επίσης την αυτονομία της χρηματοπιστωτικής υποδομής της ΕΕ και των βασικών ευρωπαϊκών οικονομικών φορέων.

[επιμέλεια στα ελληνικά: Θοδωρής Καραουλάνης]

X