Διαρροή ΕΕ: Πέρα από το 5G, προς το 6G

[Impossible Works]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει μια σειρά ολοκληρωμένων σχεδίων που θα φέρουν την επανάσταση στον βιομηχανικό κλάδο του μπλοκ.

Ειδικότερα, ένα έγγραφο που διέρρευσε στην EURACTIV, με τίτλο Building block for a comprehensive industrial strategy, περιγράφει τα βήματα ανάπτυξης της ευρωπαικής βιομηχανίας ανά κλάδο, με βιώσιμο τρόπο, που προστατεύει, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Προς το 6G

Όσον αφορά τις τεχνολογίες νέας γενιάς της κινητής τηλεφωνίας, το έγγραφο κάνει λόγο για μια «στρατηγική ευρωπαϊκή σχέση» για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα «έξυπνων δικτύων και υπηρεσιών, πέρα από το 5G/προς το 6G» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, θα εισαχθούν νέα πρότυπα για τεχνολογίες όπως το «Διαδίκτυο των πραγμάτων, ρομποτική, νανοτεχνολογίες, μικροηλεκτρονική, 5G, υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, κβαντική υπολογιστική και κρίσιμη υποδομή ψηφιακών δεδομένων και cloud δεδομένων».

Τεχνητή νοημοσύνη

Το έγγραφο παραπέμπει επίσης στο προσχέδιο λευκής βίβλου για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο δημοσιεύθηκε πρόσφατα, λέγοντας ότι τα δεδομένα θα αποτελέσουν πολύτιμο πόρο στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την ΑΙ.

Διαρροή: Η Επιτροπή εξετάζει την απαγόρευση αναγνώρισης προσώπου σε «λευκή βίβλο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Κομισιόν εξετάζει μέτρα για την προσωρινή απαγόρευση των τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου που χρησιμοποιούνται τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με ένα σχέδιο λευκής βίβλου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Η αυξανόμενη σημασία της οικονομίας των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας δεδομένων) απαιτεί τη θέσπιση κατάλληλου νομικού πλαισίου το οποίο ενθαρρύνει και διευκολύνει την ανταλλαγή μη προσωπικών δεδομένων (με διασφάλιση εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων), τηρώντας πλήρως τα πρότυπα προστασίας δεδομένων» αναφέρει το έγγραφο.

«Η διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την ευρεία υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain».

Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με την ευθύνη, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ασφάλεια, αλλά με ευέλικτο τρόπο, «ικανό να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές αναδυόμενες τεχνολογίες».

Τελωνειακή ένωση

Το σχέδιο της Επιτροπής υπόσχεται επίσης τη θέσπιση νομοθεσίας “προς υποστήριξη πλήρως ψηφιακών διαδικασιών στα σύνορα και στενότερης συνεργασίας μεταξύ τελωνείων και άλλων ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η προστασία της Ένωσης”.

Αυτό θα μπορούσε, με καθυστέρηση, να ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου του Μπόρις Τζόνσον να πιστεύει ότι οι αποκαλούμενες «εναλλακτικές ρυθμίσεις» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί ένα δύσκολο σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας.

Εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις επενδύσεις

Το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την εξισορρόπηση του παγκόσμιου πεδίου δράσης αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από τις τρίτες χώρες και τις εταιρείες τους και βρίσκοντας τη “σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και το άνοιγμα”.

Η ΕΕ θα διασφαλίσει την αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην αγορά για τις εταιρείες της ΕΕ μέσω εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, αναφέρει. “Το Διεθνές Μέσο Προμηθειών θα επιτρέψει στην ΕΕ να κερδίσει μοχλό σε διαπραγματεύσεις για την άνοιξη των αγορών προμηθειών τρίτων χωρών”.

Όσον αφορά τις ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή δηλώνει ότι η ΕΕ θα δημιουργήσει νέα μέσα εάν χρειαστεί και θα χρησιμοποιήσει “μηχανισμούς αμυντικής προστασίας εμπορικά”.

Ιδιαίτερα, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ εξετάζει ένα μέσο για τις ξένες επιδοτήσεις “που αντιμετωπίζει τις στρεβλωτικές επιπτώσεις των κρατικών εκτός ΕΕ επιδοτήσεων ” μέσα στην ενιαία αγορά.

Προτείνει επίσης τον περιορισμό των προμηθειών σε δημόσιες συμβάσεις από υποψηφίους προμηθευτές τρίτων χωρών στο πλαίσιο σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με αμοιβαίο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων στις δημόσιες προσφορές.

Διαβάστε περισσότερα στην Euractiv.com