BusinessEurope: Να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική δυναμική στην Ελλάδα

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

Η τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με εταίρους,  η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, η διαμόρφωση του πεδίου για την προσέλκυση επενδύσεων και η σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα, θα πρέπει να είναι οι κεντρικοί πυλώνες της ελληνικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της «BusinessEurope» (Ένωση Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών) Pierre Gattaz.

Ως κεντρικός ομιλητής στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο κ. Gattaz αναφέρθηκε στην εποικοδομητική του παρουσία του ΣΕΒ στις διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο προέταξε το τι πρέπει να γίνει, ώστε η ελληνική οικονομία να βρεθεί σε μόνιμη τροχιά ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Gattaz, η μεταρρυθμιστική δυναμική είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές του Ιουλίου. Η επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε, οφείλει να επικεντρωθεί σε μια φιλοαναπτυξιακή στρατηγική, με μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου να απελευθερωθούν δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα.  Μάλιστα εξήγησε, πως με δεδομένη την έμφαση της Ελλάδας σε υψηλή φορολογία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στη διάρκεια της κρίσης, μια τέτοια προσέγγιση θα είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα οφείλει να εστιάσει στο να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ο συνδυασμός υψηλού δημοσίου χρέους και αρνητικών δημογραφικών σημαίνει πως η μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, σημείωσε, καθώς παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, οι πιθανοί επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όπως για παράδειγμα, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και γραφειοκρατικά εμπόδια. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα βελτίωσης στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, υπογράμμισε ο κ. Gattaz.

Πέραν όμως από τη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό,  σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, θα πρέπει να επέλθει και η σύνδεση της μισθολογικής πολιτικής με την παραγωγικότητα και να αποφευχθεί η επιστροφή στις, προ κρίσης, πρακτικές των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης.   Σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, δεν υπάρχει πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αρμόζει για όλους, σημείωσε ο κ. Gattaz, τονίζοντας πως πρέπει να παραδεχτούμε πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και να αποκεντρωθεί η συλλογική διαπραγμάτευση στο επίπεδο επιχείρησης.  Αυτό θα επιτρέψει σε εργοδότες και εργαζόμενους να συμφωνήσουν σε μισθολογικά  επίπεδα που αντανακλούν ρεαλιστικά τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης, όπως συμβαίνει και σε πολλές ώριμες ευρωπαϊκές οικονομίες, ανέφερε.

Επίσης, ο κ. Gattaz, επεσήμανε ότι η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμεύσεων ενώπιων των εταίρων της και οι όποιες τυχόν συμφωνημένες αλλαγές  δεν πρέπει να δυσκολέψουν τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Η σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους της πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και όπως έχει δείξει η εμπειρία των τελευταίων ετών, όταν αυτή υπάρχει, είναι δυνατοί και καλοί συμβιβασμοί που επιτρέπουν προσαρμογή των πολιτικών στις ειδικές ανάγκες της χώρας, χωρίς να απειλείται η συμμόρφωση στις υποχρεώσεις και με ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης τόνισε.

Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα σήμερα απολαμβάνει τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού στην ιστορία της, κάτι που θα επιτρέψει την αποταμίευση και ανακατεύθυνση πόρων προς την πραγματική οικονομία, υπογράμμισε ο κ. Gattaz.