Αυστηρές ρυθμίσεις για τις πτήσεις drones εντός των πόλεων

Οι αρχές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πρόσβαση των drones στον εναέριο χώρο των αεροδρομίων. [[ANDREW%20TURNER/Flickr%5D]

Τις επόμενες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει τους πρώτους κανόνες για όλους τους τύπους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στους οποίους η «γεωπερίφραξη» -ο αποκλεισμός δηλαδή συγκεκριμένων ζωνών πτήσης-(geofencing) των αεροδρομίων και των κέντρων των πόλεων θα είναι κορυφαία προτεραιότητα.

Για κάποιους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την επέκταση των δυνατοτήτων μας στον τομέα της μεταφοράς δεμάτων, την ανθρωπιστική βοήθεια ή τη συντήρηση των υποδομών. Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν ότι τα αεροσκάφη αυτά εγείρουν επίσης ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Μετά από έντονες προπαρασκευαστικές εργασίες για την αντιμετώπιση της αποσπασματικής νομοθετικής προσέγγισης στην Ευρώπη, η ΕΕ θα καταλήξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε μια πρόταση που θα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες για τη ρύθμιση όλων των τύπων drones.

Η πρόταση θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και πριν από τις θερινές διακοπές, όπως ανέφερε πηγή της ΕΕ στη EurActiv.com.

Όχι μόνο τα μεγάλα drones

Μέχρι σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), το ρυθμιστικό όργανο της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, ρυθμίζει μόνο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από 150 κιλά.

Παράλληλα, η ΕΕ μαζί με την EASA, ετοιμάζει μια νέα σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση ορισμένων αδυναμιών που παρατηρούνται από την αυξανόμενη χρήση των drones.

Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι τα μέτρα αυτά θα απαιτούν την αναγνώριση των drones και την καταγραφή των χρηστών σε μητρώο ως ένα τρόπο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νέους κανόνες και να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους.

Τα νέα μέτρα εφαρμογής θα ζητούν, επίσης, περιορισμό των ζωνών πτήσεών τους(ή αλλιώς γεωπερίφραξη) για να αποφευχθεί η σύγκρουση drones με επιβατικά αεροσκάφη.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου της αναγνώρισης και της γεωπερίφραξης θα βασίζονται σε μια ανάλυση των κινδύνων που θα πραγματοποιήσει ο EASA.

Τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια να ορίζουν τις «απαγορευμένες ζώνες» που πρέπει να προστατευτούν.

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσβαση μεσαίων και μεγάλων drones σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αεροδρόμια και πόλεις, ο δορυφορικός γεωεντοπισμός θα επιτρέπει τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου.
Μεγαλύτερα drones θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο σύστημα «εντοπισμού και αποφυγής» προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις με άλλα αεροσκάφη ή αντικείμενα.

Μικρότερα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από τους καταναλωτές, πρέπει να περιλαμβάνουν χρηστικούς περιορισμούς για τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας, για παράδειγμα, να τεθεί ως όριο η πτήση τους πάνω από 150 μέτρα.

Οι αρχές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την πρόσβαση των drones στον εναέριο χώρο των αεροδρομίων. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις συντριβής μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εμπορικές πτήσεις.

Σε ό, τι αφορά τις απαιτήσεις αναγνώρισης, drone με προφίλ υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες αναγνώρισης αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων). Για τα μικρότερα drone θα απαιτείται μόνο ένα ηλεκτρονικό τσιπ.

«Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να εξελιχθούν σε μια κεντρική προσέγγιση λειτουργίας, στην οποία ο κίνδυνος μιας συγκεκριμένης λειτουργίας θα εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων», σύμφωνα με το κείμενο της Επιτροπής.

Βάσει της δημόσιας διαβούλευσης, το στέλεχος τόνισε επίσης ότι, προκειμένου να διορθωθούν ζητήματα ιδιωτικότητας από τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν υπάρχει ανάγκη για νέους κανόνες, αλλά καλύτερη εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων, «με μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αεροπορικών αρχών και των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων».

Η Επιτροπή αναμένει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το αίτημα της για ένα κοινοτικό πλαίσιο για τα drones μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο.
Μόλις εγκριθεί ο κανονισμός με τις νέες αρμοδιότητες του EASA, η Επιτροπή θα ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση τους κανόνες εφαρμογής για τη ρύθμιση θεμάτων, όπως η καταγραφή και η γεωπερίφραξη.