Πρόεδρος ΕΟΚΕ: Η πρόταση για τον προϋπολογισμό δεν είναι αρκετά φιλόδοξη

[EESC]

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θα συζητήσει την Τετάρτη (19 Σεπτεμβρίου) για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) με τον Επίτροπο για τον προϋπολογισμό, Günter Oettinger.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Luca Jahier, δήλωσε στη EURACTIV ότι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για το 2021-2027 πρέπει να αυξηθεί στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα που θα δώσει η ΕΟΚΕ στον Επίτροπο Oettinger;

Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΠΔΠ για μερικούς λόγους, αλλά θα πρέπει να εκφράσουμε τη διαφωνία μας για ορισμένους άλλους.

Αρχικά, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποβολή μιας σύνθετης πρότασης που εξετάζει το μέλλον. Έχουμε πλέον οκτώ μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε χρόνο να παραδώσουμε απτά αποτελέσματα.

Ποια είναι η γνώμη της ΕΟΚΕ για το περιεχόμενο της ίδιας της πρότασης;

Στην πρόταση έχουν ενσωματωθεί νέες προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, οι περισσότερες επενδύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η μετανάστευση και η αύξηση του προϋπολογισμού για την καινοτομία ή η επανέναρξη του επενδυτικού σχεδίου. Η Επιτροπή έχει δώσει καίρια κατεύθυνση, προσθέτοντας περισσότερες προτεραιότητες στο μελλοντικό μας πρόγραμμα.

Δεύτερον, η Επιτροπή τόνισε με σαφήνεια ότι οι ίδιοι οι πόροι της αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης αυτού του νέου προϋπολογισμού.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των προϋποθέσεων που συνδέονται με το κράτος δικαίου, είναι υπερβολικά αυστηρή. Συνδέεται μόνο με την ανεξαρτησία του εποπτικού οργάνου του δικαστικού συστήματος ως εγγυητή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αναμένουμε να επεκτείνουμε αυτή την προϋπόθεση.

Γιούνκερ: Ρεαλιστικός και δίκαιος ο προϋπολογισμός – Μεγάλος χαμένος η συνοχή

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρια αύξηση των κονδυλίων της ΕΕ για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο (2021-2027) απορρίφθηκε άμεσα από αρκετά κράτη μέλη.

Ποια είναι η κύρια διαφωνία σας για την πρόταση;

Οι νέες προτεραιότητες περιλαμβάνουν περικοπές στις λεγόμενες «παλαιές προτεραιότητες». Αυτές οι «παλιές προτεραιότητες» δεν αποδίδουν αρκετά καλά; Ή μήπως δεν είναι πια τόσο σημαντικές; Κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα είναι πολύ σαφή.

Αυτές οι προτεραιότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μας έδωσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της ΕΕ. Βοήθησαν, επίσης, στον μετασχηματισμό σε τομείς όπως η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη ή η πολιτική συνοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ακόμη ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των κοινωνικών ταμείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Επομένως, βλέπουμε μια σαφή αντίφαση. Δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες προτεραιότητες, μειώνοντας τις υπάρχουσες που είχαν καλή απόδοση, ακόμη και αν μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις νέες και παλαιές προτεραιότητες, το προτεινόμενο επίπεδο του ΠΔΠ δεν αρκεί. Πιστεύουμε ότι το ελάχιστο πρέπει να είναι 1,3%, όπως είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι τόσο φιλόδοξος όσο θα μπορούσε να είναι.

Ωστόσο, υπάρχουν κράτη μέλη που θεωρούν υπερβολικό το 1,1% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η ερώτησή μου προς τις χώρες αυτές θα είναι: τι προτείνετε να κόψετε;

Ένας από τους προκατόχους σας, ο Henri Malosse, ήταν ο πρώτος πρόεδρος θεσμικού οργάνου της ΕΕ που επισκέφθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν το φθινόπωρο του 2013 και ανέφερε ότι οι πολιτικές του Ούγγρου πρωθυπουργού είναι «καινοτόμες». Θα συμφωνούσατε μαζί του;

Δεν θα σχολιάσω αυτά που έκανε ο προκάτοχός μου πριν από μερικά χρόνια.

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον διάλογο με έναν δημοκρατικά εκλεγμένο αρχηγό κυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε, επίσης, τον Όρμπαν στην ολομέλεια. Πιστεύω, όμως, ότι όλοι στην Ευρώπη πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Ανησυχείτε για πιθανές καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης από άλλα μέλη της ΕΟΚΕ; Θα ενισχύσετε τους εσωτερικούς ελέγχους;

Δεν νομίζω ότι είχαμε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Η θέση της επιτροπής ήταν πολύ σαφής, όπως είπαμε στη δήλωση που εκδώσαμε. Η επιτροπή δεν έχει κανένα ρόλο στον έλεγχο των εκλογών.

Δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ τέτοιο ζήτημα στο παρελθόν, δεν έχουμε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, θα υπάρξει σαφής στάση ως προς αυτό κατά τη διάρκεια της Ολομέλειάς μας.