Ντομπρόβσκις: «Υπάρχει θετική διάθεση για ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα»

Οι νομοθετικές προτάσεις είναι μέρος του έργου της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς και θέλουμε να τις δούμε να εγκρίνονται μέχρι τέλος του 2019, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU Action Plan). [European Commission]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σήμερα (29 Ιουνίου) ένα νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ατομικής σύνταξης. Σε συνέντευξή του με τους δημοσιογράφους, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις υποστηρίζει ότι το νέο καθεστώς θα συμβάλει στην εξοικονόμηση περισσότερων χρημάτων σε μια κοινωνία που όλο και μεγαλώνει ηλικιακά.

Ο Λεττονός Επίτροπος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο Βάλντις Ντομπρόβσκις είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις μίλησε στον δημοσιογράφο της EURACTIV.com, Jorge Valerο.

Γιατί χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ατομικής σύνταξης;

Πρόκειται για μια πρόταση που συμπληρώνει τις υπάρχουσες κρατικές και επαγγελματικές συντάξεις, καθώς και τα ήδη υπάρχοντα σχέδια προσωπικών συντάξεων. Ο στόχος είναι να γεφυρωθεί ένα χάσμα συνταξιοδότησης που διευρύνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Το 2060, αναμένουμε να έχουμε μόνο δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε συνταξιούχο, σε σύγκριση με την αναλογία των τεσσάρων προς ένα του σήμερα. Είναι ένα εργαλείο για τους παρόχους ασφαλιστικών προϊόντων και τις επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν ένα ποιοτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν βασιζόμενο σε ενιαία πρότυπα της ΕΕ. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο προϊόν για αποταμιευτές, με έως πέντε επενδυτικές στρατηγικές για κάθε διαφορετική περίπτωση κινδύνου. Σήμερα υπάρχουν πιο περίπλοκα προϊόντα. Θα περιλαμβάνει ανώτατα όρια για το κόστος αλλαγής μεταξύ των παρόχων και προϋποθέσεις για διαφάνεια όσον αφορά τα τέλη και τις επιδόσεις της επένδυσης.

Η ιδέα είναι ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θα είναι εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πάροχοι θα χρειαστούν μόνο μία άδεια για να προσφέρουν αυτό το προϊόν σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αντίθεση με άλλα εθνικά σχέδια, θα είναι επίσης φορητό, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει κανείς το συνταξιοδοτικό του πλάνο ακόμα και αν μετακινηθεί από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη. Δεδομένου ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό προϊόν, μπορεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας καθιστώντας  προσιτή και ελκυστική επιλογή για τους αποταμιευτές.

Για τι είδους φορολογική μεταχείριση μιλάμε;

Η πρόταση αυτή θα είναι ένας κανονισμός. Αλλά θα υποβάλουμε επίσης μια σύσταση για τη φορολογική μεταχείριση αυτού του προϊόντος. Σε πολλές χώρες, αυτό που κάνει τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ελκυστικά είναι τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει το εκάστοτε κράτος. Αυτό που θα προτείνουμε είναι η παροχή των ίδιων φορολογικών κινήτρων που προσφέρουν τα κράτη μέλη στα εθνικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα έχουν επίσης φορολογικά οφέλη όταν επενδύουν σε αυτά.

Ευελπιστούμε ότι η πρόταση μας βοηθά να επιτύχουμε τον διπλό στόχο της παροχής ενός επενδυτικού προϊόντος, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα για τις συντάξεις τους και να θέσουν τις αποταμιεύσεις αυτές σε παραγωγική χρήση παρέχοντας μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία.

Δεν θα διευκόλυνε το σύστημα αυτό ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα;

Δεν υπάρχουν νέα φορολογικά κίνητρα. Αυτά που προτείνουμε είναι αυτά που παρέχονται στα εθνικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Από αυτή την άποψη, το πρόβλημα ήδη υπάρχει. Από τεχνικής άποψης, δεν υπάρχει περιορισμός στην ΕΕ που να απαγορεύει την μετάβαση σε άλλη χώρα και την επένδυση σε συνταξιοδοτικό ταμείο της εκάστοτε χώρας.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή ιδέα που προωθεί το συνταξιοδοτικό σας προϊόν στην Ευρώπη ως σύνολο;

Ακριβώς. Για τις επιχειρήσεις, αυτό είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα.

Ποια άλλα πλεονεκτήματα έχει;

Για τους αποταμιευτές, υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς, της δυνατότητας αλλαγής με περιορισμένο κόστος, της διαφάνειας, της απλότητας. Εξετάσαμε την ιδέα μας κατά τη δημόσια διαβούλευση με τον εν λόγω κλάδο και τις οργανώσεις καταναλωτών. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει εξίσου θετική διάθεση και από τις δυο πλευρές.

Περιμένετε αντίσταση απέναντι στην φορολογική εναρμόνιση, καθώς τα κράτη μέλη που αντιτίθενται θα μπορούσαν να θεωρήσουν την πρωτοβουλία ως Δούρειο Ίππο για την εναρμόνιση των φορολογικών καθεστώτων;

Η φορολογική μεταχείριση αποτελεί σύσταση. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν παρουσιάσαμε νομοθετική πρόταση σχετικά με το φορολογικό στοιχείο είναι επειδή είχαμε αμφιβολίες (ως προς το αν) θα συγκέντρωνε αρκετή στήριξη.

Πότε αναμένετε ότι θα μπορούσε να υιοθετηθεί;

Οι νομοθετικές προτάσεις αποτελούν μέρος του έργου της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς. Ιδανικά, θα θέλαμε να δούμε τις προτάσεις να εγκρίνονται μέχρι τα τέλη του 2019, διότι είναι το χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU Action Plan).

Πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε να επιταχύνει την ενοποίηση της βιομηχανίας, δεδομένου ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα;

Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι πολύ ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών. Σε χώρες όπως η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, η αγορά στις προσωπικές συντάξεις είναι πολύ ανεπτυγμένη. Σε ορισμένες χώρες, η αγορά είναι υπανάπτυκτη. Στην πραγματικότητα, μόνο το 27% των ατόμων ηλικίας 25 – 59 ετών συμβάλλει στα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Επιπλέον, υπάρχει ένα κενό που πρέπει να γεφυρωθεί αναφορικά με τη γήρανση του πληθυσμού κατά τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν περισσότερα για τις συντάξεις τους αλλά και να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η φορητότητα του προγράμματος των προσωπικών συντάξεων (PEPP) θα είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του νέου σχήματος. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο πανευρωπαϊκό προσωπικό τους συνταξιοδοτικό προϊόν κατά την μετακίνησή τους σε άλλο κράτος μέλος.

Το PEPP θα περιλαμβάνει εθνικά τμήματα, προσαρμοσμένα στις ειδικές εθνικές φορολογικές απαιτήσεις ενός κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι οι αποταμιευτές PEPP που ζουν σε πολλά κράτη μέλη κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης PEPP, θα συγκεντρώσουν κεφάλαια σε πολλαπλά τμήματα, τα οποία όμως θα ανταποκρίνονται στις εθνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους όπου τα έχουν συγκεντρώσει.

Εάν μετακινηθούν εντός της ΕΕ, οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεισφέρουν σε ένα νέο εθνικό τμήμα εντός του ίδιου PEPP είτε να μεταφέρουν συσσωρευμένα δικαιώματα στο νέο τμήμα χωρίς ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Το τελευταίο μπορεί να συνεπάγεται φορολογικές συνέπειες ανάλογα με το κράτος μέλος από το οποίο ζητείται η μεταφορά.

Το φορολογικό καθεστώς που θα εφαρμοστεί θα είναι εκείνο στο οποίο βρίσκεται η φορολογική κατοικία. Η Επιτροπή αναμένει ότι η φορητότητα θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί σύγκλιση των εθνικών φορολογικών θεραπειών αυτών των προϊόντων, χωρίς την υποβολή κανονισμού από την ΕΕ.

X