Συμβούλιο: Εγκρίθηκαν οι κανόνες για εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά

[newsinsurance2day.gr]

«Πράσινο φως» στους αναθεωρημένους κανόνες, που θα θέσουν σε ισχύ αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά φορτηγά έδωσε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη (16 Ιανουαρίου).

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι από το 2030 τα νέα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 37,5% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, ενώ τα νέα φορτηγά κατά μέσο όρο 31% λιγότερο σε σχέση με τα επίπεδα του 2021. Την περίοδο 2025 – 2029 θα πρέπει να εκπέμπουν κατά 15% λιγότερες εκπομπές CO2.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, Graţiela Leocadia Gavrilescu, τόνισε ότι «η σημερινή συμφωνία δίνει το «πράσινο φως» για την απανθρακοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών, καθώς αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετάβαση προς την κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές και υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τομέα, διευκολύνοντας την καινοτομία σε καθαρές τεχνολογίες, όπως οι μπαταρίες και οι υποδομές επαναφόρτισης».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «η συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 37,5% λιγότερο CO2 το 2030, σε σύγκριση με τα τρέχοντα όρια εκπομπών και επομένως αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την κλιματική αλλαγή».

Ειδικότερα, έως το 2025 οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων που θα ταξινομούνται στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν κατά 15% και κατά 37,5% το 2030, σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια εκπομπών του 2021.

Αντίστοιχα, οι εκπομπές CO2 στα νέα φορτηγά θα πρέπει να μειωθούν κατά 15% το 2025 και κατά 31% το 2030. Η συμφωνία ορίζει ότι η προσπάθεια μείωσης του CO2 θα μοιράζεται μεταξύ των κατασκευαστών με βάση τη μέση μάζα του στόλου οχημάτων τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για τη θέσπιση ειδικού μηχανισμού για την ενθάρρυνση της πώλησης οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων (ηλεκτρικά, υβριδικά οχήματα).

Για το 2025, τα σημεία αναφοράς ορίστηκαν στο 15% για αυτοκίνητα και φορτηγά. Για το 2030 ορίστηκαν στο 35% για τα αυτοκίνητα και στο 30% για τα φορτηγά.

Όπως είναι αναμενόμενο, η μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς ένα καθαρότερο μέλλον θα έχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα διοχέτευσης των εσόδων από το πλεόνασμα των ασφαλίστρων σε ειδικό ταμείο ή προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Παράλληλα, προτάθηκε η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας στην ΕΕ για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων αναφορικά με τις εκπομπές κύκλου ζωής των οχημάτων.

Τέλος, η Κομισιόν αναμένεται να εξετάσει εκ νέου την υφιστάμενη ευρωπαϊκή Οδηγία για τη σήμανση των αυτοκινήτων έως το 2020, με σκοπό να βελτιώσει την ενημέρωση των καταναλωτών, αναφορικά με τις επιλογές στο κομμάτι της οικονομίας καυσίμου και τη σήμανση των εκπομπών CO2 στα φορτηγά.

X