Μεταφορές: Ποια είναι η κατάταξη της Ελλάδας ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη

[EFT]

Η Επιτροπή δημοσίευσε χθες τον «Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές» του 2016, στον οποίο συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών.

Στόχος του Πίνακα είναι να παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τα πεδία όπου απαιτούνται επενδύσεις και δράση. Επίσης, η ΕΕ μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας έχει ως στόχο να εστιάσει στην εσωτερική αγορά μεταφορών και την προώθηση της μετάβασης στην κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, δύο από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Όπως δήλωσε η Επίτροπος των Μεταφορών της ΕΕ, Βιολέτα Μπαλκ, η Επιτροπή στοχέυει σε «ένα υψηλής ποιότητας, πλήρως ενοποιημένο και αποδοτικό σύστημα μεταφορών χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.» Αναφορικά με τη χρησιμότητα του Πίνακα αποτελεσμάτων, η Επίτροπος τον χαρακτήρισε ως ένα «εργαλείο για τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς», καθώς έχει τη δυνατότητα να δείξει ποια σημεία χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις και δράσεις.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την επάρκεια και την επίδοση των μεταφορών, ενώ ακολουθείται από την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία. Επιπλέον, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για θέσεις που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών είναι τα 1600 ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη κοινοτική χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020, είναι σχεδόν τα 3,35 δις ευρώ.

Εσωτερική Αγορά

Σύμφωνα  με τη μελέτη, στην Ελλάδα εκκρεμούν ελάχιστες δικαστικές υποθέσεις για παραβιάσεις του κοινοτικού Δικαίου της ΕΕ μέχρι το 2016, ενώ έχει μεταφερθεί το 98% των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό της Δίκαιο.

Επενδύσεις και Υποδομές

Η Ελλάδα παρουσιάζει καλές επιδόσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), καθώς έχει ολοκληρωθεί το 76% του κεντρικού οδικού δικτύου και το 80% του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Το δίκτυο τραίνων υψηλής ταχύτητας παραμένει στο 55% της ολοκλήρωσής του. Όσον αφορά την ποιότητα των μεταφορικών υποδομών, τα αεροδρόμια και το οδικό δίκτυο κατατάσσονται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Αντίθετα, τα ελληνικά λιμάνια και ειδικότερα η σιδηροδρομική υποδομή έχουν σχετικά χαμηλή βαθμολογία.

Ενέργεια και Καινοτομία

Οι οδηγοί στην Ελλάδα σπαταλούν πολύ χρόνο εξ αιτίας της συμφόρησης στους δρόμους, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα δεύτερη από το τέλος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ. Ο αριθμός των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι πολύ μικρός. Τόσο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα καύσιμα για μεταφορές όσο και το ποσοστό των καινούργιων αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα είναι επίσης χαμηλά, αλλά παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς.

Άνθρωποι

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της οδικής ασφάλειας έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά από το 2010. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ: 74 θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκων. Το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ (16% σε σύγκριση με μέσο όρο 22%). Ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις μεταφορές είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ για όλα τα μέσα μεταφοράς, παρουσιάζοντας γενικότερα θετική τάση.