ΕΕ: Ενισχύονται οι στόχοι περί προώθησης των ΑΠΕ για το 2030

[Shutterstock]

Την επιθυμία των Ευρωβουλευτών να καταστούν οι στόχοι για τις ΑΠΕ περισσότερο φιλόδοξοι από την πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν, επιβεβαίωσε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα (4 Αυγούστου).

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, η ITRE συζήτησε για 1.300 τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με μια νέα οδηγία που στοχεύει στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρά τις τεράστιες αλλαγές, τις οποίες πρότειναν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες από όλο το πολιτικό φάσμα, προέκυψε σαφής συναίνεση υπέρ της αύξησης της φιλοδοξίας των στόχων που προτείνει η Επιτροπή για τις ΑΠΕ.

Ξεπέρασε τον στόχο εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για το 2020 η Κίνα

Τον στόχο εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για το 2020 ξεπέρασε η Κίνα, τρία χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με την Ευρώπη να επιδεικνύει παρόμοιες φιλοδοξίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA), η Κίνα έχει …

Ο εισηγητής, José Blanco López, επέμεινε ότι «χρειαζόμαστε μια συμφωνία που υπερβαίνει το 27% για το 2030», υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα». Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα οδηγία που «δεν θα είναι απαρχαιωμένη», κατέληξε.

Από την πλευρά τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν νομικά δεσμευτικούς στόχους σε εθνικό επίπεδο για το 2020, προκειμένου να επιτευχθεί το κατώτατο όριο του 20% για τις ΑΠΕ.

Έχοντας επίγνωση της διαφοράς των διαθέσιμων πόρων από χώρα σε χώρα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν ελεύθερα να ορίσουν το δικό τους εθνικό στόχο, υπό την προϋπόθεση, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επρόκειτο να επιτευχθεί συλλογικά ο συνολικός στόχος των ΑΠΕ.

Έπειτα από τη δημοσιοποίηση της πρότασης, η Κομισιόν επικρίθηκε έντονα για το γεγονός ότι θέτει χαμηλά τον πήχη.

Το 90% της νέου ενεργειακού δυναμικού στην ΕΕ προήλθε από τις ΑΠΕ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτέλεσαν το 90% του νέου ηλεκτρικού δυναμικού που προστέθηκε στην Ευρώπη το περασμένο έτος, ένδειξη της ταχείας απομάκρυνσης της ηπείρου από τα ορυκτά καύσιμα. Η εταίρος της Euractiv The Guardian αναφέρει.

Αλλά οι επικεφαλής της σχετικής βιομηχανίας …

Ο κ. López υποστήριξε ότι ο αριθμός και το είδος των τροπολογιών που υποβλήθηκαν, προτείνουν, ότι η νέα νομοθετική πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη όσον αφορά το 2030, καθώς και πιο φιλόδοξους στόχους.

Ωστόσο, το συντηρητικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενστερνίζεται τις ίδιες απόψεις. Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Seán Kelly, τάχθηκε υπέρ της καλύτερης διακυβέρνησης και όχι των δεσμευτικών εθνικών στόχων.

Επαναξιολόγηση του αντικτύπου

Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής ITRE, Hans-Olaf Henkel, αναγνώρισε ότι υπήρχε κοινό έδαφος για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων. Ωστόσο, παρότρυνε τους Ευρωβουλευτές να περιμένουν από την Κομισιόν την παροχή ενημερωμένων στοιχείων σχετικά με το αναμενόμενο κόστος, πριν προβούν στην υποβολή νέας στοχοθεσίας.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής που παρέστη στη συνεδρίαση, διαβεβαίωσε ότι επί του παρόντος η Κομισιόν βρίσκεται στη διαδικασία εκ νέου αξιολόγησης του αντικτύπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Claude Turmes (Ομάδα των Πρασίνων / ALE) δήλωσε ότι απαιτείται «έλεγχος πραγματικότητας» των βασικών δαπανών, προσθέτοντας ότι θα ήταν «τρελό» να μην έχουμε περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια για την ίδια τιμή.

Εξέφρασε, ακόμη, την υποστήριξή του για εθνικούς δεσμευτικούς στόχους και δήλωσε, ότι η νέα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα αυτοκίνητα θα πρέπει να συνδεθεί με επενδύσεις σε ΑΠΕ, διότι «διαφορετικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Πολωνία θα λειτουργούν με άνθρακα».

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τις εκπομπές των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Αυστηρότερους κανόνες για τις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών-μελών δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη (17 Αυγούστου), συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγάλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Επιπλέον, δόθηκε προθεσμία τεσσάρων ετών, προκειμένου να ανταποκριθούν στα πρότυπα χαμηλών εκπομπών.

Η

Ωστόσο, ο Ευρωβουλευτής Fredrick Federley (ALDE), επέμεινε ότι οι στόχοι αποτελούν δευτερεύουσες ανησυχίες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει επικέντρωση στη νομοθεσία. «Εάν δεν προωθείται καμία επένδυση για το μέλλον, τότε ο στόχος δεν έχει σημασία», προειδοποίησε.

Την επόμενη εβδομάδα, η επιτροπή πρόκειται να συναντηθεί στο Στρασβούργο, ενώ έχει δρομολογήσει τη ψηφοφορία για την Οδηγία στις 28 Νοεμβρίου.