Συζήτηση: Εκπαίδευση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα για τους νέους της Ευρώπης

Όταν η μία κρίση διαδέχεται την άλλη τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουν οι νέοι να πιστεύουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα;

Το ευρωπαϊκό δίκτυο της EurActiv διερευνά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των νέων της Ευρώπης.

Οι ευρωβουλευτές Εύα Καϊλή, Μαρία Σπυράκη και Τάκης Χατζηγεωργίου δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η συζήτηση υποστηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Αποποίηση ευθυνών:

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επικοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τια απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Σύμφωνα με το νόμο, οι συγγραφείς, συνεντευξιαζόμενοι, εκδότες ή δημοσιογράφοι φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκληθεί από την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. 

X