Το χρηματοδοτικό στοίχημα για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος

του Στέλιου Κυμπουρόπουλου*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 παρουσίασε ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως φαίνεται και από τις εξαγγελίες της Προέδρου Ursula von der Leyen, να επιτευχθεί ο διττός στόχος της προστασίας και διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης και της μετατροπής της Ε.Ε. σε μία πράσινη, ανταγωνιστική οικονομία που με μειωμένες εκπομπές ρύπων αξιοποιεί αποδοτικότερα τους φυσικούς πόρους και διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της.

Η προσπάθεια για το μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται να αναμορφώσει ριζικά την οικονομία των τοπικών οικονομιών που βασίζονται στον άνθρακα και πρόσκαιρα να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τον κοινωνικό ιστό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από προτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, για να μετριάσει τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες και για να υποβοηθήσει την οικονομική αναμόρφωση των ανωτέρω περιοχών, θα δημιουργήσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Μέχρι σήμερα όμως η δομή του Ταμείου όπως και η χρηματοδότηση του  παραμένει ομιχλώδης, καθότι συζητείται αυτή να γίνει είτε με αναδιανομή υφιστάμενων πόρων είτε από νέες αυτοτελείς πόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου προκύπτει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει και πρόκειται να ανακοινώσει σύντομα πως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα χρηματοδοτηθεί με αναδιανομή υφιστάμενων πόρων. Ειδικότερα με 5 δισ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European Social Fund-ESF+), με 5 δισ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund-ERDF) με 5 δισ. από ιδίους πόρους των κρατών-μελών και με 15 δισ. από το InvestEU.

Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως για μια Ευρώπη με ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα το 2050 και ταυτόχρονα η στρατηγική να είναι η αποδυνάμωση των υφιστάμενων κοινωνικών ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εγκαταλείψει  άμεσα τέτοιες σκέψεις και οφείλει να στρέψει τον προσανατολισμό της στην αντίθετη κατεύθυνση χρηματοδοτώντας το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με νέους πόρους από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.

Στην Ελλάδα, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα από τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα είναι η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο Δήμος Μεγαλόπολης, οι οποίες θα χρειαστούν εκτός από τα χρήματα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και όλα τα διαθέσιμα κονδύλια που μπορεί να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η δομή και η χρηματοδότηση του Ταμείου σίγουρα θα προκαλέσουν αντιδράσεις εντός του Ευρωκοινοβουλίου καθώς πλήθος Ευρωβουλευτών από τις «πληγείσες χώρες», όπως η Πολωνία θα αντιδρούσαν στην χρήση τέτοιων μεθόδων, ιδίως μάλιστα όταν η διατυπωθείσα μεσομακροπρόθεσμη προσδοκία της Ε.Ε. της δημιουργίας 5 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, μέσω της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, θα θεωρηθεί πως ήταν ψευδής.

*Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας (ΕΛΚ)

X