Καλή υγεία και ασφάλεια τροφίμων

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα φέρει περισσότερη δικαιοσύνη στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων [©AP images/European Union-EP]

του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη και πρώην Επίτροπος της ΕΕ για θέματα υγείας και ασφάλειας τροφίμων, ο Λιθουανός γιατρός κ. Βιτένις Αντριουκαϊτες, 69 ετών, είναι κατηγορηματικός: “Η πανδημία Covid-19 και οι μεταλλάξεις που την περιβάλλουν, θέτουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα, εξαιρετικά σύνθετο, που είναι ο συνδυασμός υγιεινής διατροφής και ασφάλειας των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό η επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της ενημέρωσης των καταναλωτών και των επιλογών – λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την καλή μεταχείριση των ζώων – και της διατήρησης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρήσεις να μπορούν να ασκήσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, είναι απαραίτητη.

Η υπεύθυνη παραγωγή τροφίμων συμβαδίζει με τη δημόσια υγεία και τις οικονομικές απαιτήσεις. Η προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων σε συνδυασμό με την υγιεινή και βιώσιμη διατροφή μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού καθώς και στην αισθητή μείωση των απορριπτόμενων τροφίμων.

Η διαχείριση των τελευταίων είναι ένα σοβαρό οικονομικό στοιχείο, το οποίο σε τελική ανάλυση παίζει ρόλο και στο κόστος της διατροφής.

Κατά την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών κυρία Δήμητρα Γ. Χελά, για την ελληνική βιομηχανία ειδών διατροφής, η ασφάλεια των τροφίμων και η υγιεινή διατροφή ανάγονται πλέον σε πρώτες προτεραιότητες. Και στο επίπεδο αυτό ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται: στην υγιεινή του περιβάλλοντος εργασίας, στην υγιεινή των πρώτων υλών και συστατικών, στις συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων και την προσωπική υγιεινή του προσωπικού που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία…”.

Όλα αυτά, όπως είναι επόμενο, από τη μια πλευρά κάνουν πολύπλοκη και εξαιρετικά λεπτή την παραγωγική διαδικασία, από την άλλη υπαγορεύουν και αυστηρούς παραγωγικούς κανόνες στους οποίους έρχονται να προστεθούν και συνεχείς κυβερνητικές ρυθμίσεις. Υπό αυτή την έννοια η βιομηχανία ειδών διατροφής είναι ήδη ένας κλάδος υψηλού επιστημονικού επιπέδου, ο οποίος δεν απέχει πολύ από τη φαρμακοβιομηχανία.

Εξάλλου, οι κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (G.M.P.), που ισχύουν για τη βιομηχανία τροφίμων, αναπτύχθηκαν αρχικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων.

Δεν χωρά καμμιά αμφιβολία έτσι ότι η βιομηχανία ειδών διατροφής, όλο και περισσότερο θα έιναι ένας κλάδος με υψηλές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα αλλάζουν και οι κανόνες προώθησης των ειδών διατροφής στις αγορές, με το στοιχείο της υγιεινής μέριμνας και έχεε πρώτο ρόλο.

Από την άλλη πλευρά όμως, στη σημερινή επικοινωνιακή αγορά, όπου σημαντική είναι η παρουσία της ψευδολογίας και της παραπληροφόρησης, η βιομηχανία ειδών διατροφής θα είναι βολικός στόχος κακόβουλων ομάδων και εκβιαστών. Παράλληλα όμως η ψευδολογία και η συνωμοσιολογία θα είναι και δήθεν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εταιρίες με μηδενικά ηθικά ερείσματα. Το φαινόμενο αυτό είναι ήδη ορατό στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και η επέκταση του και στη διατροφή θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εταιρίες ειδών διατροφής καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επικοινωνιακές τους στρατηγικές και πρακτικές, αλλά και στην αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι μια νέα εποχή ανοίγει για τα είδη διατροφής, η παραγωγή και διάθεση των οποίων καλείται να προσαρμοστεί σε νέους όρους λειτουργίας και θεώρησης.